Nieuws

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Onze eerste reactie op eerste rapport Uithoflijn

provinciehuis met vlaggen lowres DSC_0589woensdag 14 november 2018 22:30 Vragen, heel veel vragen. Deze week verscheen een eerste rapport over alle provinciale misstanden rond de Uithoflijn. Bij de ChristenUnie roept het rapport vooral vragen op. De conclusie dat er geen sprake zou zijn van belangenverstrengeling is te voorbarig. lees verder

Hoogspanningskabels Veenendaal: eindelijk onder de grond?

hoogspanning kabels lowres  IMG_5055.jpgzaterdag 10 november 2018 11:08 Onlangs heeft het kabinet besloten tot het onderkabelen van een aantal hoogspanningskabels, waaronder die van Veenendaal. Het geld is nog niet helemaal geregeld, maar het probleem is dichterbij een oplossing gekomen. lees verder

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

arne statenspel statenzaal lowres DSC_0099.jpgvrijdag 09 november 2018 23:09 Het betrekken van jongeren bij onze provincie en provinciale politiek vinden we ontzettend belangrijk! Het is een duurzame investering , brengt innovatieve denkkracht binnen over huidige maatschappelijke opgaven, en betrekt juist een doelgroep, die op termijn geconfronteerd zal worden met de uitvoering van huidige beleidskeuzes. Daarom investeren we als fractie in activiteiten die binnen het Provinciehuis georganiseerd worden, door mee te doen als coach aan het zogenaamde Statenspel, als jurylid bij de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en het ‘Model European Parliament’. lees verder

ChristenUnie in Begrotingsdebat: waardevol om in te zetten op de schepping

arne schaddelee ps lowres DSC_0152.jpgmaandag 05 november 2018 18:17 Bij het bespreken van de provinciale begroting voor 2019 zette fractievoorzitter Arne Schaddelee in op een prachtige, krachtige, maar ook kwetsbare provincie. Bij de stemmingen boekte de ChristenUnie een paar mooie resultaten. lees verder

Toekomst van de Utrechtse economie

nelly de haan ps lowres DSC_0149.jpgmaandag 05 november 2018 12:33 De provincie Utrecht werkt intensief aan een serie bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Een belangrijke bouwsteen is de Ruimtelijke Economische Strategie. Ruim een jaar heeft de provincie met allerlei partners (rijk, gemeenten, regio’s, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) gewerkt aan een gezamenlijke visie en strategie voor de toekomst van de Utrechtse economie. lees verder