Nieuws

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Geen gaswinning onder Woerden!

vlaggen met provinciehuis utrecht lowres DSC_0157maandag 03 juli 2017 22:13 De gaswinning onder Woerden kwam ruimschoots aan bod tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli 2017. Een motie tegen gaswinning, ingediend door SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, CDA en PvdA, kreeg een ruime meerderheid. lees verder

Hoop en acht punten om dankbaar voor te zijn

arne schaddelee DSC_0050maandag 03 juli 2017 16:36 De Kadernota is de aanloop naar het opstellen van de provinciale begroting voor 2018. Waaraan gaan we meer geld uitgeven, waaraan minder? Bij het statendebat over de Kadernota hielden alle fractievoorzitters hun Algemene beschouwingen. lees verder

Vragen bij extra onderzoek Vijfheerenlanden

landschapsplaat groene hart wilnis DSC_0095dinsdag 06 juni 2017 23:42 Minister Plasterk laat een extra onderzoek doen naar de provinciekeuze van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Na grondige onderzoeken en een zorgvuldig proces is besloten tot deze fusie en tot aansluiting bij de provincie Utrecht. De ChristenUnie is daarom kritisch op het extra onderzoek: deze stap mag in geen geval voor vertraging zorgen. lees verder

Wel en wee van weidevogels

grutto DSC_0783maandag 22 mei 2017 00:06 Het wel en wee van de kievit houdt de Utrechtse staten bezig. We moeten het geld voor agrarisch natuurbeheer doelmatig besteden en daarom heeft het provinciebestuur een paar jaar geleden besloten om de subsidies alleen in te zetten in de meest kansrijke grutto-gebieden. De kievit valt buiten de boot. lees verder

Aanpak onbewaakte spoorovergangen Utrecht na vragen ChristenUnie

spoorlijn uitsnede IMG_0379maandag 01 mei 2017 19:50 De provincie Utrecht bezint zich actief op haar rol om onbewaakte spoorovergangen aan te pakken. Voor 1 september 2017 komt Prorail met een overzicht van de ligging, problematiek en beoogde aanpak. Dat is toegezegd op vragen van Arne Schaddelee namens de ChristenUnie. De provincie Utrecht telt nu nog 15 onbewaakte overwegen. De ChristenUnie wil deze zo snel mogelijk aanpakken. lees verder