Berichten geschreven door Kees de Heer

 1. Eem Amersfoort
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 30 december 2023

  Bijeenkomst: Ecologisch beheer van bermen en oevers in Eemland

  De Vereniging Eemland300 en de IVN-afdeling Amersfoort organiseren een werkconferentie over ecologisch bermbeheer, op vrijdagmiddag 12 januari 2024, tussen 13.00-16.00 uur in het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort.

  Lees meer over "Bijeenkomst: Ecologisch beheer van bermen en oevers in Eemland"
 2. Professor Jan van der Stoep
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 28 februari 2023

  Terugblik op de Egbert Schuurmanlezing - inclusief video

  Op 2 februari sprak Prof. dr. ir. Jan van der Stoep de 8e Egbert Schuurmanlezing uit. Op de vraag of de landbouw nog toekomst heeft, was het antwoord een volmondig 'Ja!'. Sterker nog: liever meer boeren dan minder. Maar dit vraagt om een andere manier van denken en handelingsperspectief.

  Lees meer over "Terugblik op de Egbert Schuurmanlezing - inclusief video"
 3. Kerncentrale.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg 5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Kees de Heer, Hans de Harder op 1 januari 2023

  Geen kerncentrale in Utrecht

  De rijksoverheid beslist over de bouw van nieuwe kerncentrales. Die keuze wordt niet gemaakt in de provinciale politiek, dus ook niet in de provincie Utrecht. Maar als we op provinciaal niveau overleggen over de energietransitie, dan pleiten enkele partijen steevast voor kernenergie. Daarom bevat de Utrechtse Kieswijzer toch een stelling over dit onderwerp: “In de provincie Utrecht mag een kerncentrale komen.”

  Lees meer over "Geen kerncentrale in Utrecht"
 4. Wolf.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 1 januari 2023

  Ruimte voor de wolf?

  De wolf maakt de tongen los. De één is fel tegen de komst van de wolf, de ander is groot voorstander. We zijn het overduidelijk niet met elkaar eens. Ook op het Utrechtse provinciehuis kijken we er verschillend tegen aan. Binnenkort bekijken we met alle statenfracties een nieuwe film over de wolf…

  Lees meer over "Ruimte voor de wolf?"
 5. Eenden.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 1 januari 2023

  De groen-blauwe aanpak van het Watersportverbond

  Ons verkiezingsprogramma is al af, maar nog steeds krijgen we manifesten en notities met allerlei aandachtspunten die belangengroepen graag in ons verkiezingsprogramma terugzien. Het Watersportverbond bijvoorbeeld pleit voor een groen-blauwe aanpak: “Nederland werkt aan het verbinden van natuur en ecologische hoofdstructuren. Door actief bij elke ontwikkeling groen-blauw te denken worden meer beleidsdoelen tegelijk bereikt… 

  Lees meer over "De groen-blauwe aanpak van het Watersportverbond"
 6. t.airplane-g2c3019d5a_1920.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 23 december 2022

  Nieuwe aanvliegroute Schiphol

  Krijgen inwoners van Utrecht last van een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol? De rijksoverheid is bezig om het luchtruim boven Nederland opnieuw in te delen. De beslissing daarover valt pas volgend jaar, maar sommige bewonersgroepen zijn nu al volop bezig met actievoeren. En we krijgen als statenfractie van alle kanten vragen op ons afgevuurd.

  Lees meer over "Nieuwe aanvliegroute Schiphol"
 7. Provinciehuis.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 23 december 2022

  Uitnodiging: te gast bij de Staten

  Wil je eens een kijkje nemen op het Utrechtse provinciehuis? Wil je een keer van dichtbij meemaken hoe Provinciale Staten debatteren over allerlei actuele zaken die spelen in Utrecht? Wil je weten hoe een Statenlid invloed uitoefent op het beleid? Meld je dan aan als gast van de Staten! 

  Lees meer over "Uitnodiging: te gast bij de Staten"
 8. bornia lowres DSC_0325.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 9 oktober 2021

  Stikstofperikelen op Bornia

  Onze statenfractie heeft op 6 oktober 2021 een werkbezoek georganiseerd in het natuurgebied Bornia bij Driebergen. We hebben de medewerkers van Het Utrechts Landschap gevraagd of ze ons buitenshuis de gevolgen van de toegenomen stikstofneerslag wilden laten zien. Wat zijn de gevolgen van de stikstofovermaat op de bodem, op de vegetatie en op de dierenwereld?

  Lees meer over "Stikstofperikelen op Bornia"
 9. rode amerikaanse rivierkreeft DSC_0777.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 29 september 2021

  Amerikaanse rivierkreeften

  We weten nu vrijwel alles van de rode Amerikaanse rivierkreeft en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Want het waterschap Amstel Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer hadden ons uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Maarsseveense plassen, met een demonstratie over het wegvangen van de uitheemse rivierkreeften. De inheemse Europese rivierkreeft is bijna uit ons land verdwenen en is helaas vervangen door enkele Amerikaanse soorten die hier eigenlijk niet thuishoren.

  Lees meer over "Amerikaanse rivierkreeften"
 10. bosles lowres DSC_0092.jpg
  11 Kees de Heer 2.jpg
  Door Kees de Heer op 17 september 2021

  Bosles op de Amerongse berg

  We kregen op 17 september 2021 op de Amerongse berg een ‘lesje’ bosbeheer. Want de provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een bossenstrategie.

  Lees meer over "Bosles op de Amerongse berg"