Berichten geschreven door Simone Kennedy-Doornbos

 1. overlay_bg.jpg
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 16 februari 2024

  Er komt geen provinciale U-pas

  In onze provincie werken enkele gemeenten met de U-pas. Dat is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, en kun je korting krijgen bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties.

  Lees meer over "Er komt geen provinciale U-pas"
 2. 32453_Cunerakerk
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 4 december 2023

  Religieus erfgoed terug in de omgevingsvisie

  Bij het behandelen van de omgevingsvisie hebben we een motie en amendement ingediend. Want tot onze verbazing werd het religieuze erfgoed niet langer expliciet genoemd in de nieuwe omgevingsvisie. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in religieuze monumenten. Kerken vormen een belangrijk bestanddeel van al die monumenten in onze provincie. Bovendien wordt een aantal kerken in het voortbestaan bedreigd en zijn ze onderwerp van discussie als het gaat om herbestemming.

  Lees meer over "Religieus erfgoed terug in de omgevingsvisie"
 3. Werkbezoek Woerden.JPG
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 27 september 2023

  Werkbezoek economie Woerden

  Tijdens een werkbezoek economie in Woerden kwamen drie onderwerpen aan bod. Ten eerste koopt de provincie oude bedrijfspanden op om bedrijventerreinen anders in te richten. Ten tweede zorgt de Utrecht Talent Alliantie ervoor dat Utrechters zich kunnen (om)scholen voor beroepen waar veel vraag naar is. En ten derde investeert de provincie in innovatie van bedrijven. Hoe en waarom dit allemaal gebeurt, werd duidelijk tijdens het werkbezoek op 27 september.

  Lees meer over "Werkbezoek economie Woerden"
 4. Werkbezoek.jpg
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 14 september 2023

  Werkbezoek Hollandse IJsselgebied

  Afgelopen woensdag waren we op werkbezoek in het Hollandse IJsselgebied. Daar is de nieuwe wijk Rijnenburg gepland. Het bezoek ging over het Groen-Groeit-Mee-beleid: hoe zorg je ervoor dat wanneer de stad groeit, ook groen- en recreatievoorzieningen meegroeien?

  Lees meer over "Werkbezoek Hollandse IJsselgebied"
 5. Werkbezoek Binnenveld.jpg
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 11 juli 2023

  Werkbezoek in Binnenveld

  Op zaterdag 2 juli 2023 bezochten we het Binnenveld, de streek tussen Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen. In het centrum van het Binnenveld liggen interessante natuurgebieden, met een kring van boerderijen daar omheen. De waterhuishouding van deze streek is bijzonder, omdat juist daar schoon grondwater omhoog kwelt. Het Binnenveld ligt tussen de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Het regenwater dat op de Heuvelrug en op de Veluwe valt wordt tijdens de lange reis naar beneden door het zand gefilterd, in het laaggelegen Binnenveld komt het omhoog als zuiver kwelwater.

  Lees meer over "Werkbezoek in Binnenveld"
 6. Simone 2.jpg
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 28 juni 2023

  Maidenspeech Simone Kennedy

  Tijdens de statenvergadering van 28 juni houdt Simone Kennedy haar maidenspeech. Ze doet dat bij het agendapunt over de Meerpartijenovereenkomst Zero Emissie-Bussen. Ze vertelt ook over haar eigen achtergrond, zoals gebruikelijk in een maidenspeech.

  Lees meer over "Maidenspeech Simone Kennedy"
 7. IMG_4286.jpg
  3 Simone Kennedy 2.jpg
  Door Simone Kennedy-Doornbos op 31 mei 2023

  Participatie bij het Utrechtse visie op het landelijk gebied

  Het Rijk heeft de Provincie verplicht om voor 1 juli een Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) in te dienen. In dit programma moet onze visie op een toekomstbestendige ontwikkeling van natuur, water, klimaat en landbouw in het landelijk gebied beschreven worden.

  Daarbij zijn allemaal belanghebbenden, zoals gemeenten, waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties en bewoners. Maar omdat de deadline van dit programma al op 1 juli is, komt de participatie van deze belanghebbenden in het geding.

  Lees meer over "Participatie bij het Utrechtse visie op het landelijk gebied"