Aandacht voor tweedeling, natuurherstel en lopen

Interim omgevingsverordening ruimtelijkeplannen 2.png
1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
Door Arne Schaddelee op 20 februari 2024 om 12:00

Aandacht voor tweedeling, natuurherstel en lopen

Tegenstellingen in de samenleving worden groter. Gemeenschappen versterken is voor de ChristenUnie daarom een belangrijk doel bij provinciaal ruimtelijk beleid. De laatste Statenvergadering werd de Eerste Wijziging op de provinciale Omgevingsverordening vastgesteld. De omgevingsverordening is een set regels voor de fysieke leefomgeving. Die bestaat sinds 2022, en w nu voor het eerst gewijzigd. De ChristenUnie vroeg daarbij extra aandacht voor tweedeling, natuurherstel en ruimte voor lopen.

De ChristenUnie heeft gekeken of de voorstellen de provincie niet alleen mooier, schoner en gezonder maken, wat natuurlijk al een prachtig doel op zich is. Maar we hebben ook goed gekeken hoe ons ruimtelijk beleid tegenstellingen kan overbruggen. Kan helpen om iedereen mee te laten doen. Kansen schept en randvoorwaarden om provinciale gemeenschappen tot bloei te laten komen.

Sociaal kapitaal (sociale netwerken van mensen, en alle hulp die ze via deze netwerken kunnen krijgen) wordt bij uitstek gevormd in gemeenschappen. Dit sociale kapitaal is een onderdeel van brede welvaart en kan voorkomen dat mensen afhaken van ons politieke bestel. Over brede welvaart hebben we het vaker bij de ChristenUnie. In de politiek hebben we het vaak over ‘welvaart’, en dan bedoelen we vooral over hoe rijk mensen zijn. Maar ‘brede welvaart’ gaat ook om zaken zoals geluk, sociale cohesie, onderwijs, veiligheid en milieu & leefomgeving.

Dat vinden wij belangrijk. In maart 2021 werd een amendement van de ChristenUnie aangenomen waarbij brede welvaart is toegevoegd aan de Omgevingsvisie. Juist brede welvaart raakt aan de kwaliteit van leven en de gezonde omgeving waarin mensen leven.

We spraken zorgen uit over de borging van de zogenoemde Meerwaardenbenadering. Die benadering gaat over ontwikkelingen die ten koste gaan van natuur, en moet de positie van de natuur beschermen. Er is een dringende ecologische, maar inmiddels ook juridische, noodzaak om aan systeemherstel van onze natuur te werken.

We hebben gepleit voor een steviger juridische borging, maar tegelijk een zo transparant mogelijke weging. We willen dat aanvragers van een vergunning helder hebben wat wij van hen vragen en hoe wij dat wegen. Hoe scherper en duidelijker, hoe beter. Want er moet ook ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen, met name rond woningbouw.

Goede bereikbaarheid is bij veel ruimtelijke ontwikkelingen een struikelblok. Dat de verouderde Mobiliteitstoets is vervangen door een bredere Bereikbaarheidstoets is een goede stap.

Maar, volgens de ChristenUnie neemt de provincie nog wel een beetje een loopje met haar eigen ambities rondom het Utilitair Lopen. Dat is beleidstaal voor ‘wandelen naar school of werk’. Dit utilitaire lopen is nu nog niet opgenomen in deze wijziging, terwijl dit al wel is uitgewerkt in het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma. Een motie van de ChristenUnie om dit niet langer op z’n beloop te laten werd met brede steun aangenomen.

Afbeelding: Provincie Utrecht