Algemene beschouwingen: energietransitie

Windmolens.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023 om 12:39

Algemene beschouwingen: energietransitie

Tijdens de algemene beschouwingen op 31 december hebben we onder andere aandacht gevraagd voor de energietransitie. 

In 2024 gaan we de energievisie vaststellen. Daarbij worden enkele uitgangspunten vastgesteld. Die uitgangspunten zijn heel belangrijk en hebben verstrekkende gevolgen. Daarom vinden we dat de Provinciale Staten in de gelegenheid moet worden gesteld om hier zorgvuldig met elkaar over te discussiëren. Een breed draagvlak in de staten is namelijk heel wenselijk. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

We dienden samen met de SGP, BBB, 50PLUS en UtrechtNu! een motie in, waarin we het college oproepen om de uitgangspunten vast te laten stellen door de Provinciale Staten.