Berichten geschreven door Henriëtte Rikkoert

 1. diversiteit inclusiviteit.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023

  Algemene beschouwingen: de provincie ook inclusief voor minima

  Eén van de onderwerpen die we tijdens de algemene beschouwingen inbrachten, is de Sociale Agenda. Met de Sociale Agenda werken we aan een provincie voor alle inwoners. Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen aan alle delen van het leven, naar eigen vermogen.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen: de provincie ook inclusief voor minima"
 2. Windmolens.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023

  Algemene beschouwingen: energietransitie

  Tijdens de algemene beschouwingen op 31 december hebben we onder andere aandacht gevraagd voor de energietransitie. 

  Lees meer over "Algemene beschouwingen: energietransitie"
 3. openbaar vervoer.png
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023

  Algemene beschouwingen: duurzaam reizen

  Tijdens de algemene beschouwingen op 31 december hebben we onder andere aandacht voor duurzaam reizen en het openbaar vervoer als voorwaardig alternatief voor de auto.

  Lees meer over "Algemene beschouwingen: duurzaam reizen"
 4. Afscheid Arne 1.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 31 augustus 2023

  Afscheid van Arne als gedeputeerde

  Deze week hebben we afscheid genomen van Arne als gedeputeerde. We zijn heel dankbaar voor zijn inzet voor onze provincie! Binnen zijn portefeuille is een hoop bereikt. Een aantal hoogtepunten:

  Lees meer over "Afscheid van Arne als gedeputeerde"
 5. Statenzaal 1.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 5 juli 2023

  Een terugblik op 2022

  Tijdens de statenvergadering van 28 juni werd de jaarrekening van 2022 besproken. In deze blog lees je de bijdrage van onze fractievoorzitter Henriëtte Rikkoert.

  Voor ons ligt een jaarrekening met een overzicht van de behaalde resultaten. Een opbrengst waar we als ChristenUnie trots op zijn. Als kleinste partij in de coalitie hebben we hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. De rol van onze gedeputeerde is in deze niet weg te denken en daar willen wij hem graag hartelijk voor bedanken. Ik zoom in op een aantal belangrijke punten. De gezonde leefomgeving is bij elk vraagstuk een leidend principe geworden.

  Lees meer over "Een terugblik op 2022"
 6. Trekker.png
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 30 juni 2023

  ChristenUnie wil alternatief voor doorgaand landbouwverkeer door dorpen

  De ChristenUnie wil dat het college van Gedeputeerde Staten in gesprek gaat met gemeenten, om een alternatief te bedenken voor doorgaand landbouwverkeer in de bebouwde kom. Veel provinciale wegen zijn ongeschikt voor landbouwverkeer. Daarom moeten landbouwvoertuigen op zoek naar alternatieve routes. Deze lopen soms dwars door dorpen en over wegen die absoluut niet geschikt zijn voor de grote landbouwvoertuigen. Dat geldt zeker als wegen zijn ingericht als 30 km/u-wegen. Onder andere in de dorpen Cothen en Werkhoven is dit het geval. Landbouwverkeer rijdt dwars door deze dorpen met opstoppingen en gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

  Lees meer over "ChristenUnie wil alternatief voor doorgaand landbouwverkeer door dorpen"
 7. vliegtuig.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 1 juni 2023

  Kritisch over vierde aanvliegroute Schiphol boven Utrecht

  Hoe zijn de ontwikkelingen rond Schiphol? Blijft Schiphol groeien of gaat Schiphol krimpen? Is de vierde aanvliegroute naar Schiphol, die boven Provincie Utrecht langsgaat, gunstig of ongunstig voor het milieu? Tijdens de statenvergadering van 31 mei hebben we weer gediscussieerd over de vierde aanvliegroute. Er werd namelijk een breedgedragen motie ingediend die kritisch is over de aanvliegroute, en het college op pad zou sturen om dit samen met gemeentes over te brengen aan Den Haag. Wij stemden voor de motie, maar wel met de kanttekening dat het een beetje een "not-in-my-backyard"-motie is.

  Lees meer over "Kritisch over vierde aanvliegroute Schiphol boven Utrecht"
 8. Debat meloen.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 31 mei 2023

  Teleurstelling over advies voor coalitie zonder ChristenUnie

  Op Tweede Pinksterdag kwamen de informateurs, die op zoek waren naar mogelijke coalities in de provincie, met hun eindrapportage. Hun conclusie: de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en D66 moeten gaan proberen tot een akkoord te komen.

  Dat betekent dat de huidige coalitie onze partij aan de kant zet en de VVD in de arm slaat. Voor ons is dit een teleurstellende conclusie.

  Lees meer over "Teleurstelling over advies voor coalitie zonder ChristenUnie"
 9. 2023-05-10 Foto duidingsdebat
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg 1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert, Arne Schaddelee op 10 mei 2023

  Verslag van een teleurstellende avond - Update over vervolg

  Afgelopen maandagavond kwam verkenner Anne Lize van der Stoel met haar advies over het vervolg van de formatie in onze provincie. Na een lang debat was het resultaat wat ons betreft teleurstellend. In de volgende fase zal BBB niet aan tafel zitten en dat is toch niet wat wij graag hadden gezien op basis van de verkiezingsuitslag. Lees er alles over in dit blog.

  Lees meer over "Verslag van een teleurstellende avond - Update over vervolg"
 10. Statenzaal.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 14 april 2023

  Update - Stand van zaken formatie

  Op 6 april spraken we met alle partijen over het advies van verkenner Danny de Vries. Ik schreef daar in het vorige blog al over. Toen bleek dat het advies van de verkenner op verzet stuitte. We spraken af dat BBB en GroenLinks samen met een procesvoorstel zouden komen. Tot onze verbazing lag er na het paasweekend een voorstel van alleen BBB. Op 12 april hadden we daarover weer een debat met Provinciale Staten.

  Lees meer over "Update - Stand van zaken formatie"