Algemene beschouwingen: de provincie ook inclusief voor minima

diversiteit inclusiviteit.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023 om 12:47

Algemene beschouwingen: de provincie ook inclusief voor minima

Eén van de onderwerpen die we tijdens de algemene beschouwingen inbrachten, is de Sociale Agenda. Met de Sociale Agenda werken we aan een provincie voor alle inwoners. Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen aan alle delen van het leven, naar eigen vermogen.

In het coalitieakkoord worden als hoofdonderwerpen voor de Sociale Agenda nu de volgende zaken benoemd:

  • implementatie van het VN Verdrag Handicap;
  • Utrecht als Regenboogprovincie;
  • de aanpak van Laaggeletterdheid;
  • een brede aanpak van discriminatie en racisme.

Daarbij missen wij nog aandacht voor bestaanszekerheid van inwoners met een minimuminkomen. We wilden daarom een motie om de Sociale Agenda uit te breiden met aandacht voor bestaanszekerheid en participatie van minima. De provincie heeft daar allerlei mogelijkheden voor. Zo kan via een provinciale U-pas toegang gegeven worden aan bijvoorbeeld OV, recreatieterreinen en historisch en cultureel erfgoed. De gedeputeerde blijkt echter al bezig met een onderzoek naar de provinciale U-pas. We worden daar in januari over bijgepraat. Daarom hebben we geen motie ingediend. We wachten het onderzoek graag af, en blijven ons inzetten voor een inclusieve provincie.