Algemene beschouwingen: duurzaam reizen

openbaar vervoer.png
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 16 december 2023 om 12:32

Algemene beschouwingen: duurzaam reizen

Tijdens de algemene beschouwingen op 31 december hebben we onder andere aandacht voor duurzaam reizen en het openbaar vervoer als voorwaardig alternatief voor de auto.

We willen inzetten op gezonde verstedelijking en daarbij is gezonde essentieel. In de begroting is nu 60 miljoen gereserveerd voor de fiets. Dat is 37 miljoen minder dan de afgelopen periode. De ChristenUnie heeft grote ambities op het gebied van de fiets. We willen niet dat daarop bezuinigd wordt, en roepen het college dus ook op om dat niet te doen. Daar zullen we ook scherp op zijn bij het komende bereikbaarheidsprogramma.

We zien het OV niet alleen als een volwaardig alternatief voor de auto, maar zelfs als prioritair. De provincie heeft een ladder van gezonde en duurzame bereikbaarheid. In de ladder is de volgorde als volgt: eerst lopen, dan fietsen, openbaar vervoer, deelvervoer en tot slot de auto. Dat betekent ook dat de prijzen van het OV minimaal moeten concurreren met het gebruik van de auto – dat is nu niet het geval. Daarom dienden we samen met de SP een motie in om het OV een volwaardig alternatief boven de auto te laten zijn. Daarvoor moet het OV financieel aantrekkelijk zijn. Helaas is de motie verworpen.