"van de rivier tot de zee" past niet in de Statenzaal

tel-aviv-3621085_1280.jpg
1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
Door Arne Schaddelee op 13 december 2023 om 16:21

"van de rivier tot de zee" past niet in de Statenzaal

Tijdens de statenvergadering van 8 november hield statenlid Matser van GroenLinks haar maidenspeech. De maidenspeech is de eerste toespraak in de staten. Het is een goed gebruik dat er tijdens of na een maidenspeech geen interrupties plaatsvinden, zodat dit bijzondere moment niet onderbroken wordt. Mevrouw Matser begon haar maidenspeech met de woorden "van de rivier", en sloot af met "tot de zee". Wij vinden dat ongepast, niet alleen omdat deze uitspraak niet thuishoort in de statenzaal, maar ook omdat wij niet in de gelegenheid waren om er op te reageren. Tijdens de statenvergadering van 13 december voelden we daarom de noodzaak om op dit voorval terug te komen.

Voorzitter,

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Utrecht op 8 november jongstleden heeft mevrouw Matses de vrijheid van haar maidenspeech misbruikt voor zeer aanstootgevende uitspraken die verwezen naar de oorlog in Midden-Oosten.

De gehanteerde leus wordt door Hamas gebruikt als oproep tot terrorisme. In Nederlandse parlementen wordt deze daarom als ongepast ervaren.

De ChristenUnie betreurt zowel de inhoud en strekking van de uitspraken als de gekozen vorm. Dergelijke polariserende uitspraken krijgen wat ons betreft in het vervolg geen enkele ruimte in onze Staten.

Als leden van de Provinciale Staten erkennen wij onze verschillende politieke opvattingen, en tegelijk omarmen wij onze fatsoensnormen om in harmonie en op constructieve wijze met elkaar het debat te kunnen voeren over provinciale vraagstukken.

Dit voorval heeft schade aan onderlinge relaties toegebracht, maar we hopen en vertrouwen dat we als Provinciale Staten toch weer tot gezonde, open werkverhoudingen kunnen komen.