Grasmat of yogamat?

sport-1087028_1920.jpg
1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
Door Arne Schaddelee op 28 oktober 2023 om 19:40

Grasmat of yogamat?

De ChristenUnie hecht aan een groen en gezond landelijk gebied. Leegstand in landelijk gebied is daarom een zorgpunt. Lege gebouwen zorgen voor verpaupering, verrommeling en kunnen zelfs criminaliteit aantrekken. Met ‘Erven met perspectief’ kwam het College met een eerste ontwerp om leegstaande agrarische bebouwing aan te pakken. 

Op vragen van de ChristenUnie bevestigde het College dat het de bedoeling is dat de provincie meer ruimte en flexibiliteit geeft. Dat is belangrijk omdat het ruimte biedt aan agrarische ondernemers die geleidelijk een transitie doormaken. Daarbij kunnen agrarische gebouwen worden omgevormd tot woning, of een andere sociale of economische functie krijgen.

Tegelijk was de ChristenUnie wel kritisch. Want, wat is precies de ‘goede ruimtelijke kwaliteit’ waarover wordt gesproken? Het is belangrijk dat er aansluiting wordt gezocht bij de specifieke landschappelijke waarden en karakteristieken van een bepaald gebied. We zien nu in het landelijk gebied dat, daar waar boeren stoppen, autohandelaren, advocaten en B&B- en Yogapraktijken oprukken. Niets ten nadele voor die laatste groepen, maar ze zijn niet altijd een verrijkingen voor het landelijk gebied. Laten we er voor waken dat onze mooie historische boerenerven straks glimmende villa-opritten naar dode erven worden. 

De ChristenUnie wil voorkomen dat grasmatten worden vervangen door yogamatten. Een grazende koe in de wei of een advocaat op een yogamat is vanuit esthetisch oogpunt nogal een verschil. Maar, veel belangrijker, vanuit cultuur-historie en het belang van natuurwaarden zien wij toch liever die koe.