Religieus erfgoed terug in de omgevingsvisie

32453_Cunerakerk
3 Simone Kennedy 2.jpg
Door Simone Kennedy-Doornbos op 4 december 2023 om 16:01

Religieus erfgoed terug in de omgevingsvisie

Bij het behandelen van de omgevingsvisie hebben we een motie en amendement ingediend. Want tot onze verbazing werd het religieuze erfgoed niet langer expliciet genoemd in de nieuwe omgevingsvisie. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in religieuze monumenten. Kerken vormen een belangrijk bestanddeel van al die monumenten in onze provincie. Bovendien wordt een aantal kerken in het voortbestaan bedreigd en zijn ze onderwerp van discussie als het gaat om herbestemming.

Daarom stelden we per amendement voor om ‘religieus erfgoed’ weer terug te zetten in het rijtje ‘culturele festivals, immaterieel erfgoed, themajaren, (kasteel- en streek)musea, maritiem erfgoed en molens’ dat genoemd wordt in de Omgevingsvisie. Gedeputeerde Van Muilekom vond die toevoeging niet nodig, omdat verwijdering van de woorden ‘religieus erfgoed’ niet zou betekenen dat er geen aandacht meer aan zou worden besteed. Tegelijkertijd zei hij dat het voor de provincie geen prioriteit meer is, omdat er geen achterstand meer is in het bescherming van dit culturele erfgoed.

Ook stelden we per motie voor om de categorie ‘religieus erfgoed’ toe te voegen aan de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht, net als militair erfgoed en historische buitenplaatsen. Gedeputeerde Van Muilekom vond dit ook niet nodig, omdat kerken al terug te vinden zijn in de Atlas. Ze vormden echter geen aparte categorie.

Zowel ons amendement als onze motie werden mede ingediend door D66, CDA, SGP en 50PLUS en we kunnen met dankbaarheid terugzien op de stemming, waarin onze voorstellen met een ruime meerderheid van stemmen werden aanvaard door de Provinciale Staten.