Kijken in de keuken bij buurprovincies

IMG_5023.jpg
1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
Door Arne Schaddelee op 14 oktober 2023 om 10:14

Kijken in de keuken bij buurprovincies

Windmolens, woningbouw, mobiliteit en milieu: iedere provincie zoekt nieuwe wegen in de grote opgaven en transities. Het is daarom interessant, maar ook reuzeleuk om eens een kijkje te nemen in de keuken van buurprovincies. Jaarlijks organiseert de vereniging van provincies, het IPO, een tweedaags congres. Een prachtig moment om in een andere keuken rond te neuzen. Dit jaar was de provincie Zuid-Holland gastprovincie. 

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra kwam met een inspirerend verhaal over 'Bouwen aan de toekomst'. Hoe gaan we om met de grote opgaven rondom water en bodem? Bouwen aan een rechtvaardige, duurzame en gezonde leefomgeving; hoe geven we dat vorm? Wat hem betreft draait het bij de grote verbouwing van Nederland vooral om kwaliteit. Als hoeder van de kwaliteit van de leefomgeving hebben provincies hier een belangrijke rol.

Transities en nieuwe opgaven vragen ook om onderzoek en innovatie. Een werkbezoek aan de The Green Village in Delft sloot hier perfect bij aan. The Green Village is een broedplaats waar ondernemers en onderzoekers nieuwe ideeën in de praktijk uitproberen. Een regelarme proeftuin met echte bewoners en kantoren, maar tegelijk tjokvol uitvindingen die een blik werpen op de nabije toekomst. Zo is er een Hitteplein waar wordt gezocht naar manieren om gevels en daken af te koelen. Een Waterweg waar waterpasserende tegels van bagger en zelfs het zand tussen de bestrating als doel heeft water langer vast te houden. En in proefwoningen met gevels die stikstof absorberen zoeken installateurs naar slimme toepassingen van waterstof. 

Kortom: een buitengewoon inspirerend IPO-Jaarcongres. Volgend jaar is Utrecht gastprovincie. De lat ligt hoog!