Keti Koti Amersfoort

Keti Koti Amersfoort juli 2023.JPG
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 15 juli 2023 om 10:00

Keti Koti Amersfoort

Honderden Amersfoorters stonden op vrijdagmiddag 30 juni 2023 stil bij het slavernijverleden. Het Comité 30 juni – 1 juli Amersfoort organiseerde een diversiteitsoptocht: een bijzonder kleurrijke stoet trok door de binnenstad, vanaf de Hof via de Koppelpoort naar de Nieuwe Stad.

In de Nieuwe Stad was een grote tent opgezet, speciaal voor Keti Koti, voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, precies honderd vijftig jaar geleden. Bij deze gelegenheid bood Hans Oosters, de Utrechtse Commissaris de Koning, namens Gedeputeerde Staten zijn excuses aan voor het onrecht dat de tot slaaf gemaakten en hun nazaten is aangedaan.

“De Staten van Utrecht, de rechtsvoorganger van het huidige provinciebestuur, hebben een onmiskenbaar aandeel gehad in de slavernij,” aldus de commissaris. In zijn toespraak gaf Hans Oosters duidelijke voorbeelden: in de achttiende eeuw is met steun van de Staten van Utrecht een Utrechtse onderneming opgericht, de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie, die in Suriname een koffieplantage kocht en in Utrecht een suikerraffinaderij begon. De plantage zelf leverde weinig geld op en daarom besloot de Utrechtse Compagnie om ook in slavenschepen te investeren.

 “De intens droevige en beschamende geschiedenis van de Utrechtse Compagnie maakt op kille wijze duidelijk hoezeer de Utrechtse elite, waaronder leden van de Staten van Utrecht, bereid was om haar geld te investeren in de slavenhandel en industrieën die zwaar leunden op slavenarbeid,” vertelde de commissaris: “Ik wil dit verleden onomwonden onder ogen zien en erkennen. Ik doe dat in het besef dat de slavernij onherstelbaar leed en schade heeft veroorzaakt, dat onze bestuurlijke voorgangers mede verantwoordelijkheid hebben gedragen voor deze onmenselijke praktijk en dat de provincie Utrecht hiervan heeft geprofiteerd.”

 Op de website van de provincie Utrecht kun je meer lezen over de herdenking van het slavernijverleden in Amersfoort:

De Stichting Comité 30 juni – 1 juli Amersfoort wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Meer over de activiteiten van dit Comité is te vinden op de website:

https://www.ketikotiamersfoort.nl/