Berichten geschreven door Nelly de Haan

 1. Keti Koti Amersfoort juli 2023.JPG
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 15 juli 2023

  Keti Koti Amersfoort

  Honderden Amersfoorters stonden op vrijdagmiddag 30 juni 2023 stil bij het slavernijverleden. Het Comité 30 juni – 1 juli Amersfoort organiseerde een diversiteitsoptocht: een bijzonder kleurrijke stoet trok door de binnenstad, vanaf de Hof via de Koppelpoort naar de Nieuwe Stad.

  In de Nieuwe Stad was een grote tent opgezet, speciaal voor Keti Koti, voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, precies honderd vijftig jaar geleden. Bij deze gelegenheid bood Hans Oosters, de Utrechtse Commissaris de Koning, namens Gedeputeerde Staten zijn excuses aan voor het onrecht dat de tot slaaf gemaakten en hun nazaten is aangedaan.

  Lees meer over "Keti Koti Amersfoort"
 2. Inclusie manifest 2023.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg 2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Nelly de Haan, Henriëtte Rikkoert op 11 maart 2023

  Iedereen telt en doet mee

  De ChristenUnie zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gezien weet en gelijke kansen heeft. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren, waar je in gelooft of hoe veel of weinig je bezit. Van échte inclusie is pas sprake als we iedereen vanuit gelijkheid benaderen en behandelen. We kijken dan vooral naar wat ons verbindt als mensen en staren ons niet blind op de (on)zichtbare verschillen.

  Lees meer over "Iedereen telt en doet mee"
 3. Museum Soest
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 25 februari 2023

  Wandelen en cultuurhistorie in Soest

  Op zaterdag 25 februari was een deel van onze fractie in Soest. Na een noodkreet van Wandelnet én een oproep van Vrienden van de Soester Eng gingen we daar op werkbezoek. We hadden ook de collega's van D66 uitgenodigd. 

  Lees meer over "Wandelen en cultuurhistorie in Soest"
 4. Statenzaal.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 24 februari 2023

  Rapport Landbouw- en Voedseltransitie op ons bord in roerige tijden

  Onlangs verscheen er een rapport van de rekenkamer over landbouw en voedselstrategie. Lees hier de bijdrage van Nelly de Haan tijdens het debat daarover. 

  Lees meer over "Rapport Landbouw- en Voedseltransitie op ons bord in roerige tijden"
 5. Slavernijverleden buiten.webp
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 21 februari 2023

  Meer aandacht voor Utrechts slavernijverleden

  In 2021 kwam de gemeente Utrecht met het boek 'Slavernij en de stad Utrecht'. Uit het onderzoek voor dit boek bleek dat vooral ook de (voorgangers van) Provinciale Staten in Utrecht daarin een rol hadden gespeeld. In dat kader gingen we op bezoek bij de tentoonstelling 'Kerk en slavernij' in Het Hernhutter Huis te Zeist. 

  Lees meer over "Meer aandacht voor Utrechts slavernijverleden"
 6. Campers.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 1 januari 2023

  Wel meer toeristen, niet meer overlast

  De provincie ondersteunt het bedrijfsleven en de toeristische sector om meer toeristen naar de provincie Utrecht te halen. We accepteren echter niet dat dit meer overlast geeft, daarom zet de provincie alles op alles om de overlast te voorkomen of terug te dringen.

  Lees meer over "Wel meer toeristen, niet meer overlast"
 7. Guangdong.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 23 november 2022

  Vriendschapsrelatie met Chinese provincie eindelijk beëindigd

  Deze Statenperiode heeft de ChristenUnie niet onder stoelen of banken gestoken dat de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en de bestuurders van de provincie Guandong wat ons betreft zo snel als mogelijk beëindigd moest worden.

  Lees meer over "Vriendschapsrelatie met Chinese provincie eindelijk beëindigd"
 8. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 14 mei 2022

  Behoud en gebruik van ‘trage paden’

  Wat zijn ‘trage paden’? Erwin Kamp, statenlid van D’66, introduceerde deze term in zijn initiatiefvoorstel, als verzamelnaam voor ‘jaagpaden’ en ‘kerkenpaden’. Deze paden zijn al eeuwenoud. Jaagpaden zijn de (on)verharde trekwegen aan weerszijden van kanalen en rivieren, die werden gebruikt om schepen vooruit te trekken door mens en dier. Kerkenpaden zijn oude wandelpaden, vroeger de kortste verbindingen naar de kerk, dwars door velden en polders, die mensen over de drempel brachten van een Godshuis, een gewijde ruimte van licht en leven.

  Lees meer over "Behoud en gebruik van ‘trage paden’"
 9. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 13 mei 2022

  Bossenstrategie voor Utrecht

  “Bomen zuiveren onze lucht en geven ons zuurstof. Als een stille kracht beschermen ze ons. Bomen, bossen, ze staan symbool oor de unieke werking van de schepping. Ogenschijnlijk vanzelfsprekend, maar voorwaardelijk voor ons bestaan op deze aarde: longen voor onze aarde, ademruimte voor ons mensen.” Met deze inleidende woorden begon de ChristenUnie haar bijdrage bij de bespreking van het Statenvoorstel Provinciale Bossenstrategie.  

  Lees meer over "Bossenstrategie voor Utrecht"
 10. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 24 maart 2022

  Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar

  Tijdens de statenvergadering van 23 maart 2022 lag een niet onomstreden Statenvoorstel op tafel, namelijk het beleidskader voor de Sociale Agenda van de provincie Utrecht, getiteld ‘Wij doen mee!’. De discussie ging over het proces (het voorstel werd al eens teruggenomen ter verbetering) en over nut-en-noodzaak. Het opstellen van een sociale agenda is immers geen kerntaak van de provincie…

  Lees meer over "Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar"