Berichten geschreven door Nelly de Haan

 1. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 14 mei 2022

  Behoud en gebruik van ‘trage paden’

  Wat zijn ‘trage paden’? Erwin Kamp, statenlid van D’66, introduceerde deze term in zijn initiatiefvoorstel, als verzamelnaam voor ‘jaagpaden’ en ‘kerkenpaden’. Deze paden zijn al eeuwenoud. Jaagpaden zijn de (on)verharde trekwegen aan weerszijden van kanalen en rivieren, die werden gebruikt om schepen vooruit te trekken door mens en dier. Kerkenpaden zijn oude wandelpaden, vroeger de kortste verbindingen naar de kerk, dwars door velden en polders, die mensen over de drempel brachten van een Godshuis, een gewijde ruimte van licht en leven.

  Lees meer over "Behoud en gebruik van ‘trage paden’"
 2. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 13 mei 2022

  Bossenstrategie voor Utrecht

  “Bomen zuiveren onze lucht en geven ons zuurstof. Als een stille kracht beschermen ze ons. Bomen, bossen, ze staan symbool oor de unieke werking van de schepping. Ogenschijnlijk vanzelfsprekend, maar voorwaardelijk voor ons bestaan op deze aarde: longen voor onze aarde, ademruimte voor ons mensen.” Met deze inleidende woorden begon de ChristenUnie haar bijdrage bij de bespreking van het Statenvoorstel Provinciale Bossenstrategie.  

  Lees meer over "Bossenstrategie voor Utrecht"
 3. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 24 maart 2022

  Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar

  Tijdens de statenvergadering van 23 maart 2022 lag een niet onomstreden Statenvoorstel op tafel, namelijk het beleidskader voor de Sociale Agenda van de provincie Utrecht, getiteld ‘Wij doen mee!’. De discussie ging over het proces (het voorstel werd al eens teruggenomen ter verbetering) en over nut-en-noodzaak. Het opstellen van een sociale agenda is immers geen kerntaak van de provincie…

  Lees meer over "Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar"
 4. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 23 maart 2022

  Versterking lokale journalistiek

  Een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie is een versterking van de lokale journalistiek. Dit wordt nu gerealiseerd!

  Lees meer over "Versterking lokale journalistiek"
 5. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 8 december 2021

  Pleidooi voor Utrechts mediabeleid

  Onze fractie pleit voor meer provinciale aandacht voor het mediabeleid. Want onze democratie heeft onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en veelzijdige informatie nodig. Betrouwbaar en onpartijdig nieuws ondersteunt discussie en debat, bedient een breed publiek en helpt inwoners in beeldvorming en meningsvorming. Daarom is de ChristenUnie van mening dat mediabeleid op de provincie agenda thuishoort…

  Lees meer over "Pleidooi voor Utrechts mediabeleid"
 6. Jouwe_-_Slavernij_en_de_stad_Utrecht-668x1024 uitsnede.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 1 december 2021

  Utrecht en het slavernijverleden

  “Voorzitter, even terugkijkend naar mijn schooltijd… Ik heb op een lagere school en een middelbare school gezeten waar de rijkdom van de Gouden eeuw, met de VOC en de WIC, breed uit werd gemeten en met vaderlandse trots werd geëtaleerd… maar de achterkant van deze geschiedenis werd bewust of onbewust verzwegen…" Zo begonnen wij onze bijdrage over het Utrechtse slavernijverleden....

  Lees meer over "Utrecht en het slavernijverleden"
 7. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 15 april 2021

  Provincie Utrecht maakt Voedselagenda

  De Provincie Utrecht heeft tijdens de statenvergadering van 14 april 2021 een Voedselagenda vastgesteld… dat gebeurde vooral op aandrang van onze statenfractie

  Lees meer over "Provincie Utrecht maakt Voedselagenda"
 8. vuelta uit IMG_0074.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 27 januari 2021

  Laten we een gat vallen? Of gaan we het gat dichtrijden?

  De Vuelta zou eind augustus starten in Utrecht, maar corona gooide roet in het eten. Gaan we nu proberen de wielerronde in 2022 naar Utrecht te halen? Deze vraag stond op agenda van de PS-vergadering van 27 januari 2021. Lees hier de bijdrage van Nelly de Haan aan het Vuelta-debat.

  Lees meer over "Laten we een gat vallen? Of gaan we het gat dichtrijden?"
 9. PIP vierkant.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 9 december 2020

  Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij

  Provinciale Staten hebben in de vergadering van 9 december 2020 een positief besluit genomen over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang Maarsbergen. Dit is een is belangrijke vervolgstap op weg naar de start van de werkzaamheden.

  Lees meer over "Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij"
 10. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 18 november 2020

  Motie vreemd aan de orde van de dag, Pietendiscussie en media...

  Statenfracties kunnen een uitspraak doen over een actueel onderwerp, ook als dat niet is geagendeerd voor de reguliere Statenvergadering. Zij kunnen daarvoor uiterlijk 48 uur voor aanvang van die vergadering een motie indienen, een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Na indiening daarvan en na een eerste reactie van GS krijgen alle fracties de gelegenheid om kort het woord te voeren over de ingediende motie. Met regelmaat vormen moties vreemd een prima gelegenheid om op inhoud een helder ChristenUnie-geluid te laten horen… en die kansen laten we niet onbenut…

  Lees meer over "Motie vreemd aan de orde van de dag, Pietendiscussie en media..."