Niet gehaald: amendement over gratis OV voor ouderen

openbaar vervoer.png
4 Harry Wolting 2.jpg
Door Harry Wolting op 15 juli 2023 om 10:14

Niet gehaald: amendement over gratis OV voor ouderen

Dit jaar loopt er een pilot met een gratis provinciaal OV-abonnement voor 66-plussers met een kleine beurs. Bij de kadernota dienden wij een amendement in om deze pilot sowieso te verlengen in 2024.

De ChristenUnie is blij met de proef, omdat ouderen vaak minder mobiel zijn. Dat maakt ontmoeten lastig, en eenzaamheid ligt dan snel op de loer. Daarnaast geloven we in duurzame investeringen die het openbaar vervoer versterken.


Helaas haalde het amendement het niet. Een aantal partijen gaf aan eerst de uitslagen van de pilot af te willen wachten.

De pilot loopt nog tot eind 2023. Aanmelden kan bij www.gratisreizenouderen.nl