Werkbezoek in Binnenveld

Werkbezoek Binnenveld.jpg
3 Simone Kennedy 2.jpg
Door Simone Kennedy-Doornbos op 11 juli 2023 om 12:17

Werkbezoek in Binnenveld

Op zaterdag 2 juli 2023 bezochten we het Binnenveld, de streek tussen Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen. In het centrum van het Binnenveld liggen interessante natuurgebieden, met een kring van boerderijen daar omheen. De waterhuishouding van deze streek is bijzonder, omdat juist daar schoon grondwater omhoog kwelt. Het Binnenveld ligt tussen de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Het regenwater dat op de Heuvelrug en op de Veluwe valt wordt tijdens de lange reis naar beneden door het zand gefilterd, in het laaggelegen Binnenveld komt het omhoog als zuiver kwelwater.

Prachtig om te zien hoe de Kromme Eem, een oud riviertje dat voorheen uitliep in de Rijn, weer is teruggebracht in dit gebied, maar nu grotendeels gevoed door kwelwater. Alleen bij extreem hoge waterpeilen in de Grift wordt er nog voedselrijk water in het natuurgebied geborgen. De Kromme Eem en de Grift stromen pal naast elkaar, maar de waterkwaliteit is verschillend omdat het overtollige voedselrijke water van de landbouwgronden naar de Grift wordt geleid en niet in het kleine riviertje stroomt. Rond het oude riviertje is nu een natuurgebied gecreëerd, met een rijke flora en fauna. Dit is een belangrijk leefgebied voor de grote modderkruiper, een vis die sterk fluctuerende waterpeilen aan kan omdat hij wegkruipt in de modder als zijn waterplas tijdelijk droogvalt.

In het Binnenveld komen allerlei provinciale en gemeentelijke vraagstukken samen: het samenspel tussen natuur en landbouw, tussen landelijk en bebouwd gebied. We zien hier ook een concrete uitwerking van het principe dat water en bodem weer sturend moeten zijn. Samen met raadsleden uit omringende gemeenten, het waterschapsbestuur van Vallei en Veluwe, statenleden uit de provincies Gelderland en Utrecht en experts op het gebied van water, bodem en natuur hebben we vanuit boerderij Buitenhorst in Bennekom een hele leerzame middag gehad.