ChristenUnie provincie Utrecht beste in plannen groene energie

9 maart 5heerenlande.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg 5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Henriëtte Rikkoert, Hans de Harder op 13 maart 2023 om 07:50

ChristenUnie provincie Utrecht beste in plannen groene energie

Een verslag van het bezoek aan Vijfheerenlanden

Op donderdag 9 maart waren we op bezoek bij de lokale fractie van de gemeente Vijfheerenlanden. Dico Baars, fractievoorzitter in die gemeente, riep ons op om de gemeente te helpen bij de duurzaamheidsplannen.

Tijdens ons bezoek aan Meerkerk en Leerdam zie Dico het volgende:

"In de afgelopen maanden is er stevig debat gevoerd over de energietransitie. De ChristenUnie is blij dat kansrijke locaties voor windenergie in de gemeente onderzocht gaan worden. Het is dan ook van belang dat de provincie deze stappen gaat ondersteunen. Voor Vijfheerenlanden is samenwerking tussen de provincie en gemeente echt belangrijk."

De ChristenUnie scoort in de provincie Utrecht het beste op plannen voor groene energie in handen van inwoners

Wij kunnen natuurlijk wel uit de voeten met deze boodschap. Zo krijgen wij bijvoorbeeld een 10 voor onze plannen rondom groene energie en energiecoöperaties. Deze perfecte score kregen wij van energiecoöperatie Rijne Energie. Deze coöperatie is de met 750 leden de grootste van de provincie. Zij analyseerden alle verkiezingsprogramma's.

Als lijsttrekker (Henriëtte) en huidig energiewoordvoerder (Hans) zijn wij natuurlijk super blij dat we maximale punten halen in juist deze beoordeling. Het gaat hier niet om de hoogste ambities, maar om de manier waarop duurzame energie gaan realiseren. Het gaat om lokaal eigenaarschap en coöperatief ontwikkelen. Oftewel: onze plannen zijn het beste als het gaat om inwoners aan het stuur te krijgen bij deze projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat juist hier de sleutel naar een geslaagde energietransitie ligt. De afgelopen jaren hebben we hier voor gepleit en dat ook vastgelegd in beleid. Bijvoorbeeld met een amendement waarin we het lokaal eigendom scherper hebben vastgelegd. Doordat inwoners eigenaar worden van de windmolens of zonnepanelen hebben zij ook zeggenschap. Zij bepalen wat er op welke plek wel en niet mogelijk wordt. En ze profiteren van de opbrengsten. De komende jaren wordt het echt tijd voor daden. Daar hebben we de kracht van de energiecoöperaties heel hard voor nodig!

NAP fietstocht 9 maart

Tijdens het bezoek op 9 maart werd niet alleen aandacht besteed aan duurzaamheid, maar ook aan andere provinciale thema's. We gingen bijvoorbeeld naar molen De Bonk in Meerkerk, die met steun van de provincie wordt gerestaureerd. Het bood een uitstekende gelegenheid om de werkzaamheden aan de oever van het Merwedekanaal te bekijken. Ook hier is de provincie bij betrokken. Samen met de lijsttrekker voor Waterschap Rivierenland Kees Boender werd ook natuurtuin De Punt in Arkel aangedaan, waarin stil gestaan werd bij natuurbeheer, duurzame landbouw en de kracht van groene burgerinitiatieven.