Iedereen telt en doet mee

Inclusie manifest 2023.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Henriëtte Rikkoert, Nelly de Haan op 11 maart 2023 om 16:46

Iedereen telt en doet mee

Ons manifest voor een inclusieve provincie Utrecht

De ChristenUnie zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gezien weet en gelijke kansen heeft. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren, waar je in gelooft of hoe veel of weinig je bezit. Van échte inclusie is pas sprake als we iedereen vanuit gelijkheid benaderen en behandelen. We kijken dan vooral naar wat ons verbindt als mensen en staren ons niet blind op de (on)zichtbare verschillen.

De ChristenUnie kiest daarom voor brede inclusie: voor bescherming en gelijke kansen van iedereen. Zonder te letten op status of bezit, afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, gender, geloof, leeftijd of beperking.

Tegelijk gaat diversiteit ook over de erkenning en acceptatie van onderlinge verschillen. Inclusie betekent voor de ChristenUnie dat wij anderen onbevooroordeeld waarderen, respecteren en steunen. Zonder dat we deze verschillen uitvergroten en gebruiken om de ander buiten de samenleving te plaatsen. Hierbij zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor ons belangrijke Christelijke waarden.

Ons manifest voor een inclusieve provincie

 • Wij zorgen voor gelijke kansen voor ieder mens, zodat iedereen die mee wil doen dat ook kan;
 • Als gekozen volksvertegenwoordigers doen wij ons werk zonder vooroordeel, respectvol, eerlijk en rechtvaardig;
 • Wij zorgen voor beleid dat gelijkwaardigheid, gelijke kansen en inclusie bevordert;
 • Wij zorgen voor een overheid die fysiek en digitaal voor iedereen toegankelijk is;
 • Wij zorgen voor een brede blik op inclusie in ons werk en staren ons niet blind op één of meerdere specifieke doelgroepen;
 • Wij zorgen voor beleid waardoor ook de medewerkers van de provincie zich bewust zijn van en kennis opbouwen over het bieden van gelijke kansen aan ieder mens;
 • Wij maken de dienstverlening van provincie bereikbaar voor iedereen en signaleren mogelijke belemmeringen en zorgen ervoor dat die worden weggenomen;
 • Wij staan open voor signalen over hoe wij als gekozen fractievoorzitters beter kunnen werken aan een inclusieve provincie;

Onze plannen om dat waar te maken

 • De ChristenUnie wil dat de provincie elke vier jaar een sociale agenda opstelt. Daarin moet minimaal staan hoe gewerkt wordt aan gelijke kansen voor ieder mens. Er moet specifiek aandacht zijn voor het deelnemen aan de samenleving door jong en oud, door mensen met een beperking, vrijwilligers en (jonge) mantelzorgers, asielzoekers en migranten. Ook moeten er maatregelen in staan voor het bevorderen van gelijke kansen, de bestrijding van armoede en de bestrijding van discriminatie en racisme.
 • De ChristenUnie wil openbaar vervoer dat voor ieder mens toegankelijk is. Beperkingen, of die nu fysiek of financieel zijn, moeten worden weggehaald.
 • De ChristenUnie wil een provincie die digitaal voor ieder mens toegankelijk is, ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking. We willen ook dat de provincie andere overheden zoals gemeenten daarbij helpt.
 • De ChristenUnie wil dat het provinciehuis en andere provinciale gebouwen goed toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.
 • De ChristenUnie wil een provincie die in eenvoudige taal communiceert.
 • De ChristenUnie wil een provincie die niet alleen benadrukt dat een beperking niemand in de weg hoeft te staan, maar vooral ook een provincie die mensen helpt om met die beperking volledig mee te doen in de maatschappij.
 • De ChristenUnie wil een provincie waarin actief wordt gewerkt aan diversiteit in de eigen organisatie. Veelkleurigheid bij de ambtenaren draagt bij aan het schrijven van plannen waarbij aan ieder mens wordt gedacht.
 • De ChristenUnie wil dat de provincie de Week van de Toegankelijkheid (mede) organiseert.
 • De ChristenUnie wil een goede luchtkwaliteit, zodat ieder kind gezond op kan groeien en het leven zonder achterstand kan starten.
 • De ChristenUnie wil dat de provincie grote veranderingen, zoals de energietransitie naar meer duurzame energie, gebruikt om meer kansengelijkheid te creëren.

En nu in gewone taal

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen kan zijn wie ze willen zijn. Dat gaat niet vanzelf. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk om dat hardop te zeggen. Het moet duidelijk zijn dat alle mensen de kans krijgen om mee te doen. Het maakt niet uit of je in een ander land geboren bent. Het maakt niet uit of je in God gelooft. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent. Het maakt niet uit of je in rolstoel zit. Het maakt niet uit op wie je verliefd wordt. Het maakt niet uit hoe slim je bent. Je mag er zijn en je mag meedoen in de provincie.

De ChristenUnie heeft ook veel plannen voor de provincie om dat ook echt te doen, bijvoorbeeld:

 • De provincie moet goed opschrijven hoe ze dit allemaal gaat doen. De plannen moet duidelijk zijn.
 • Bussen, trams en treinen moeten door iedereen gebruikt kunnen worden. Het maakt niet uit of je in een rolstoel zit. Het maakt ook niet uit of je rijk of arm bent.
 • We doen veel met de computer. Dat is niet voor iedereen makkelijk. We moeten dat wel makkelijk maken voor iedereen.
 • De ChristenUnie wil dat de provincie makkelijke taal gebruikt.
 • Gebouwen van de provincie moeten voor iedereen te bezoeken zijn.
 • Als je niet alles zelf kunt moet je door de provincie geholpen worden.
 • Ook bij de provincie zelf moeten verschillende mensen werken.
 • Elk jaar is er een ‘Week van de Toegankelijkheid”. Dat gaat er over dat iedereen mee kan doen. De ChristenUnie wil dat de provincie die week gaat organiseren. Samen met anderen.
 • De lucht die wij ademen moet gezond zijn. Alle kinderen moeten gezond groot kunnen worden.
 • Grote veranderingen zijn een kans. Bijvoorbeeld het gebruiken van schone energie. Daar wordt nu aan gebouwd. We moeten ervoor zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen.

Inclusie manifest 2023