Verslag van een avond met Piet Adema in Gelderland

Foodvalley adema.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 10 maart 2023 om 10:01

Verslag van een avond met Piet Adema in Gelderland

Op maandagavond 6 maart organiseerden de regio Foodvalley en de provincie Gelderland een avond met minister Piet Adema. Carola Veldhuizen uit Renswoude, nummer 10 op onze kandidatenlijst, was erbij. Zij maakt dit verslag voor ons en voor u.

Afgelopen maandagavond 6 maart was ik aanwezig bij een avond over landbouw en natuur met Minister van Landbouw, Piet Adema. Deze avond werd georganiseerd door de provincie Gelderland, in samenwerking met Regio Foodvalley.

Regio Foodvalley

De Utrechtse gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude vallen onder regio Foodvalley en met name Renswoude heeft een groot buitengebied. Een groot deel van de werkgelegenheid in mijn gemeente heeft verbinding met de agrarische sector. Ik maak me daarom zorgen om de enorme opgaves waar we in Nederland voor staan. Samen met ongeveer 50 boeren en andere belangstellenden was ik daarom aanwezig op de avond met als titel ‘Ruimte voor gesprek’.

Niet alleen stikstof

Freek Rebel, statenlid in Gelderland namens de ChristenUnie begon de avond met de woorden:

“We hebben het vandaag over natuur en landbouw binnen de regio Foodvalley maar het gaat niet alleen over stikstof. Het probleem ligt dieper. Als bestuurders moeten wij keuzes maken die goed zijn voor de mensen én de schepping. Keuzes waardoor we een consistent beleid kunnen vormen, rechtvaardig en eerlijk.”

Erkenning van gemaakte fouten

Vervolgens werd er ruim de tijd genomen om vragen te stellen aan de minister van landbouw. In zijn inleiding benoemde Minister Adema direct een aantal pijnpunten voor de agrarische sector. Hij was duidelijk en eerlijk over de fouten die de overheid in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Hij ontkende niet dat de opgave enorm is, maar bevestigde ook dat het beleid van de afgelopen decennia voor te veel onzekerheden en problemen heeft gezorgd. Zijn doel is om er voor te zorgen dat er in 2040 nog steeds een gezonde, sterke agrarische sector is. Er zullen dingen moeten veranderen maar Nederland kan niet zonder deze sector.

De erkenning van gemaakte fouten en de huidige onzekerheden in de agrarische sector maakten dat er echt ruimte kwam voor gesprek.

Landbouwakkoord

Voor het landbouwakkoord zit de minister met 70 tot 80 partijen om tafel. En tot nu toe lukt het om met iedereen dezelfde richting op te gaan. Dat is uitzonderlijk en ik ben blij dat daar uitgebreid de tijd voor genomen wordt. Ik ben me er van bewust dat de sector snel duidelijkheid nodig heeft. Maar aan beleid, gevormd door paniek zoals de afgelopen jaren, heeft niemand iets. Te vaak zijn er regels opgesteld voor de korte termijn om vervolgens na een poosje aangepast of afgeschaft te worden. Minister Adema beloofde om bijvoorbeeld qua innovatie, in te zetten in innovatie die technisch en juridisch houdbaar is. Zodat er niet opnieuw investeringen gevraagd worden die vervolgens zinloos blijken te zijn. Het is belangrijk dat de input vanuit de sector komt en daarom is het hoopvol dat al de partijen nog steeds aangehaakt zijn. Want om Minister Adema te quoten:

“Boeren zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.”

10 Carola Veldhuizen 2
Carola Veldhuizen - kandidaat statenlid