Wonen en zorgen voor elkaar in Zegveld - inclusief video

Werkbezoek Zegveld.PNG
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 1 maart 2023 om 12:55

Wonen en zorgen voor elkaar in Zegveld - inclusief video

Op zaterdag 25 februari bezocht ik Zegveld. Tijdens dit bezoek stonden het heden en de toekomst van het dorp centraal. We bezochten het seniorencomplex De Pionier en het dorpshuis. Ook spraken we over de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen. Daarvoor is de hulp van de provincie hard nodig! 

Wonen met zorg

We startten het werkbezoek met koffie in seniorencomplex De Pionier. Met de bewoners hadden we even de tijd om bij te praten in de ontmoetingsruimte. Henri van Dam (Bestuurslid van Zegveld Zorgt) vertelde ons alles over het seniorencomplex. Onze provincie heeft ook een flinke financiële bijdrage geleverd aan de gemeenschappelijke tuin. Ik was onder de indruk van de mooie voorziening voor ouderen. Prachtig om te zien dat ouderen zou langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp. En dan zorgt het ook nog verhuizingen, zodat er weer huizen beschikbaar komen voor jonge gezinnnen in Zegveld. 

Nieuwe woningen

Daarna wandelden we door het dorp naar de Jorai-school. Daar hadden we het over de noodzakelijke nieuwbouw. Net als voor veel kleinere dorpen in de provincie Utrecht, is daar ook in Zegveld dringend behoefte aan. Duidelijk werd dat de gemeente Woerden achter de school nieuwe huizen wil bouwen. Maar de provincie heeft dat gebied niet aangewezen voor woningbouw (het ligt buiten de zogenoemde 'Rode Contour' waarbinnen gebouwd mag worden). Er is dus speciale toestemming van de provincie Utrecht nodig om te gaan bouwen. Gelukkig is dat sinds kort een stuk makkelijker geworden voor kleine dorpen. Dat was een belangrijk punt voor de provinciale ChristenUnie de afgelopen jaren. En dat die toestemming een stuk makkelijk is geworden, daar is ook de lokale fractie heel blij mee:  

“Woningbouw is van heel groot belang voor een vitaal Zegveld. Door woningbouw groeit het aantal inwoners. Daardoor kunnen weer belangrijke voorzieningen zoals de school, de (sport)verenigingen en winkels open blijven. Dat is precies wat we bedoelen met een vitaal Zegveld!”

Daphne van der Wind - Lokale Fractievoorzitter

Dorpshuis

Een belangrijke voorziening in het dorp is de Milandhof. Maar het is een zware tijd voor het dorpshuis. De energiekosten zijn ook hier heel hoog. We spraken onder andere daarover met de leden van het Dorpsplatform en hoorden hoe belangrijk het dorpshuis is. Jong en oud kunnen elkaar hier ontmoeten. Ook spraken we over de rol van de provincie en de gemeente bij de toekomst van de Milandhof.

Inspirerend

Ik vond het het heel mooi om te zien dat de inwoners zo betrokken zijn. Zegveld heeft duidelijk veel inwoners die hun best doen voor het dorp. Dat is belangrijk voor de toekomst van Zegveld. Ik zou het heel mooi vinden als wij vanuit de provincie ook kunnen helpen. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de toekomst van de Milandhof.