Ontmoeting ChristenUnie kandidaten provincie, waterschap en gemeente

Hele groep buiten.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 28 februari 2023 om 20:16

Ontmoeting ChristenUnie kandidaten provincie, waterschap en gemeente

Op 21 janauri organiseerde Kees de Heer een ontmoeting tussen kandidaten voor het waterschap, de Provinciale Staten en raadsleden in Amersfoort. We ontmoeten elkaar in park Bloeidaal en hadden een inspirerende dag!

Behalve fractiemedewerker en commissielid van de provinciale fractie, is Kees de Heer ook bioloog en landschapsgids. Daarom organiseerde hij een ontmoeting tussen kandidaten en nam hij ons mee park Bloeidaal in. Daar konden we elkaar niet alleen vertellen over ons politieke werk, maar gaf Kees ons ook een minicursus landschapslezen. 

Duurzaam bouwen

We werden op een koude ochtend ontvangen door Kees Boersema, eigenaar van Boersema Installatie Adviseurs. Hij roept de aanwezige politici op om beleid veel meer op de lange termijn te richten. Zelf heeft hij dat gedaan bij het ontwerp van zijn eigen bedrijfspand dat - op de betonnen vloer na - circulair is ontworpen. De grote les: er is nu al heel veel mogelijk in de bouw, maar dan moet je dat wel willen.

(Regen)water

Daarna is het aan de politici om elkaar te inspireren. Dat doen we zoals gezegd tijdens een wandeling door park Bloeidaal. Bloeidaal is een natuurgebied dat de afgelopen vijftien jaar is ontwikkeld. Eén van de functies van het gebied is om te voorkomen dat sommige wijken van Amersfoort in natte periode onder water komen te staan. Ook het regenwater van het naastgelegen bedrijventerein loopt af naar Bloeidaal. Een belangrijke ontwikkeling in een tijd van extreme droogte, maar ook extreme regenval. Bovendien wordt in het gebied drinkwater gewonnen door drinkwaterbedrijf Vitens.

Zonne-energie

Bij een zonnepark vlak buiten het park komt ook dat dilemma aan de orde. Vanuit mijn eigen portefeuille mag ik daarover vertellen. Het zal onvermijdelijk zijn om ook zonneparken op land neer te zetten, maar dat moet worden beperkt in omvang en onder de goede voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het park wordt ontwikkeld en in eigendom komt van een energiecoöperatie. In zo'n coöperatie zitten omwonenden die dan beslissen over wat wel en niet kan. Ook kan er met oog voor de natuur ontwikkeld worden, maar dat kost wel energie-opbrengst. Ik diende hierover al eens een motie in die werd aangenomen.

Natuurontwikkeling en landbouw

Collega Nelly de Haan vertelde over de natuurontwikkeling in de provincie en hoe moeilijk het is om daar de doelen te bereiken. We komen ruimte te kort in Utrecht en we willen de boeren ook een eerlijke kans geven op een goede toekomst. We kunnen niet zomaar de landbouwgrond inkrimpen. Ook hier dilemma's genoeg.

Ook wordt er, op aandringen van de ChristenUnie, gewerkt aan het provinciale programma voor korte-ketens. Dit laatste is er op gericht om agrariërs te helpen hun producten rechtstreeks (en tegen een betere prijs) aan de consument te verkopen.

Vistrappen

Bij een vistrap zien we de invloed van het waterschap terug. Bij een vistrap worden hoogteverschillen tussen verschillende waters in stapjes overbrugd. Zo kunnen vissen zich blijven verplaatsen als er ergens een watervalletje is gemaakt. Ook enkele stuwen getuigen van de bemoeienis van waterschap Vallei & Veluwe met het gebied.

Landschapsbrillen

Tussen alle politieke bijdragen door legt Kees ons uit hoe we het landschap door vier brillen kunnen lezen. De horizontale bril die gaat over hoogteverschillen en bijvoorbeeld de verkaveling en het patroon van sloten. De verticale bril die je laat kijken naar de ondergrond. De cultuurhistorische bril die je blik vestigt op het verleden van het landschap. En tot slot de seizoensbril waardoor je telkens weer iets anders ziet. Als je meer over deze methode wilt weten, lees dan dit artikel van de hand van Kees.

Deel dit bericht