Op de fiets door De Ronde Venen en Stichtse Vecht

DRV1.jpg
4 Harry Wolting 2.jpg
Door Harry Wolting op 4 maart 2023 om 17:00

Op de fiets door De Ronde Venen en Stichtse Vecht

Wij zijn DE fietspartij van Utrecht en dus trekken we op de fiets door de hele provincie. Op 1 maart was het de beurt aan de Ronde Venen. Samen met de lokale fracties trapten we vol goede zin en met flinke tegenwind...

Onze ochtend begon in Stichtse Vecht, onder andere met een bezoek aan een bouwbedrijf in Portengen. Vandaar fietsten we door naar de Gagelweg. We werden daar opgewacht door de lokale fractie (Wim Stam en Henk-Jan Kroese) en oud-wethouder Schouten.

Zorgen over ongewenste effecten van dijkversterking

Via het fietstunneltje onder de N212, kwamen we op de Wilnisse Zuwe. Daar hadden we gelijk het eerste politieke onderwerp te pakken: de dijkversterking en de grondtransporten in de Veldzijdepolder. Aan het einde van de Zuwe sloot ook Annacarina Klein aan. Zij is lijsttrekker voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daar werden door de lokale fractie zorgen gedeeld over de impact van dit soort grondophogingen voor de waterkwaliteit, waterhuishouding en bodemgesteldheid. Ook kwam de vraag aan bod in hoeverre de vergunningseisen van het waterschap goed worden opgevolgd.

Goede busverbindingen

Onze volgende stop, na een ritje door Wilnis, was bij de bushalte aan de Pastoor Kannelaan. Daar werden we opgewacht door een vertegenwoordiger van ROVER (de belangenorganisatie van reizigers). Met hem ontstond een interessant gesprek over de buslijnen. Ook de recente aanpassingen van de lijnen 123, 126 en 130 waren onderwerp van discussie. Vanuit ROVER werden ook een aantal suggesties mee gegeven voor toekomstige aanpassingen, onder andere de behoefte om in Mijdrecht ook weer buslijnen over de Prinses Margrietlaan te laten rijden. Voor mij als woordvoerder mobiliteit natuurlijk extra interessant! We hebben daarom afgesproken in de toekomst vaker contact met ROVER te onderhouden.

De beste plek voor de fietstunnel N201

Daarna trokken we op de fiets verder richting Vinkeveen. Langs de N201, over de Mijdrechtse Dwarsweg, dwars door Vinkeveen, richting de Herenweg. Een mooie gelegenheid om een paar knelpunten in die fietsroute te zien. Tijdens de lunch bij de hervormde kerk kwamen diverse Vinkeveense zaken op tafel. Zoals het centrumplan, het viaduct over de Herenweg, de toekomst van de N201 en ook het strekken van de bocht bij Hofland. We hadden het ook over de vraag waar dat beoogde fietstunneltje nu moet gaan komen. Op de oorspronkelijk gedachte plek (kruising N201/N212) of meer richting Mijdrecht bij de nieuwe aansluiting bij de Veenweg? Voors en tegens van beide varianten werden uitgewisseld. Veel nuttige informatie voor als straks het onderzoek hierover klaar is..

Vinkeveense plassen

Na de lunch kwam het dilemma van de Vinkeveense Plassen, de legakkers en het bestemmingsplan aan bod. En dat is echt een dilemma, waar makkelijke antwoorden ontbreken. We wisselden de standpunten uit met de lokale fractie. We zijn het erover eens dat niet alles kan op de legakkers, maar dat er wel enige ruimte moet zijn. We hadden het onder andere over de voorwaarden waaronder enige bebouwing kan worden toegestaan, zoals een beschoeiingsplicht, een maximaal bebouwingspercentage, een maximale bouwhoogte en goede inpassing in het landschap. Het handhaven op die voorwaarden hoort dan dan ook bij. Zowel wij als de lokale fractie willen in ieder geval geen (grootschalige) commerciële verhuuractiviteiten.

Veilige fietsersoversteek

Bij het opgaan naar de N201, op weg naar de Demmerikse sluis, stonden we nog even stil bij het viaduct. We zagen ter plekke hoe gevaarlijk de oversteek voor fietsers daar is, wat spontaan leidde tot een discussie over hoe de situatie daar veiliger kan worden. De lokale fractie benoemde ook nog een keer haar suggesties over een bovenliggende rotonde. Hierdoor kunnen de bestaande op- en afritten vervallen en wordt het viaduct autoluw. Ideeën genoeg dus.

Snakken naar perspectief en duidelijkheid

Met een zonnetje, maar ook tegen een stevige wind in, vervolgden we onze weg richting de brug in de N201. Wat de lokale fractie betreft blijft dat een beweegbare brug, omdat anders de twee plassen echt van elkaar afgesneden wordt. Bij de Demmerikse Sluis werden we weer opgewacht door onze vrienden uit Stichtse Vecht om het laatste stukje mee te fietsen. Aan de Demmerikse Kade bezochten we zowel het bedrijf van de familie Oussoren als van de familie Van Eck. Met deze ondernemers gingen we het gesprek aan over de toekomst van de landbouw en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Een groot probleem voor de ondernemers is dat zij regelgeving van de overheid steeds zien veranderen. Daardoor worden investeringen onzeker en wordt ondernemen zo goed als onmogelijk. Ook hier was het signaal dat de sector een goed toekomstperspectief nodig heeft waarbij er voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden. 

Op het bedrijf van de familie Van Eck werd ook nog eens duidelijk gemaakt hoe divers een boerenbedrijf tegenwoordig is. Naast de 'core-business' van het houden van veel is er ook veel natuur in beheer. Maar dat is niet alles, omdat hier ook nog in camping in beheer is. Zo kwamen we ook op het onderwerp 'herbestemming van agrarische gebouwen'. Wat mag er nu wel en wat mag er niet als een boer zou willen stoppen. Wat is dan het beleid en waarom? Door de lokale fractie zijn hierover ondertussen vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.