Vriendschapsrelatie met Chinese provincie eindelijk beëindigd

Guangdong.jpg
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 23 november 2022 om 12:21

Vriendschapsrelatie met Chinese provincie eindelijk beëindigd

Deze Statenperiode heeft de ChristenUnie niet onder stoelen of banken gestoken dat de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en de bestuurders van de provincie Guandong wat ons betreft zo snel als mogelijk beëindigd moest worden.

Deze Statenperiode heeft de ChristenUnie niet onder stoelen of banken gestoken dat de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en de bestuurders van de provincie Guandong wat ons betreft zo snel als mogelijk beëindigd moest worden.

Dat signaal was niet nieuw. Sinds de oprichting van de vriendschapsband met Guandong, inmiddels zo’n 25 jaar geleden, heeft de ChristenUnie bij handelsmissies aandacht gevraagd voor de toen al omstreden rechten van vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in China.

Te lang is er wat ons betreft met de bril van internationale handel en economische samenwerking naar de contacten met de Chinese overheid gekeken in Guandong. In de commissie heb ik gezegd: we zijn niet tegen internationale handel, we zijn niet tegen China, en we zijn niet tegen Chinezen. We zijn wel tegen een regime dat groepen op basis van afkomst, geloof, aard, of wat dan ook stelselmatig onderdrukt, uit buit en op sluit.

In ons provinciehuis hangt artikel 1 op de muur. In China worden veel vrijheden die in artikel 1 genoemd worden, met voeten getreden. Om nog maar te zwijgen van de rechten die uit andere artikelen van de Grondwet voortkomen. En hoewel er op handelsmissies in afgelopen 10 jaar aandacht is besteed aan de mensenrechtensituatie, hebben we niet de indruk dat onze vriendschapsband de situatie op het gebied van mensenrechten heeft verbeterd.

 Sterker nog … in de loop der jaren is het met de mensenrechten-situatie steeds verder achteruit gehold in China. De Godsdienstwet, in 2018 door XI Jinping ingevoerd, was bijvoorbeeld zo’n dramatisch moment. Met grote gevolgen voor de bewegingsruimte in de publieke ruimte, in familieverbanden en gemeenschapsleven van minderheden zoals christenen, islamitische Oeigoeren, boeddhistische Tibetanen, en andere minderheden sterk is ingeperkt. Minderjarigen, studenten, ambtenaren, militairen en leden van de Communistische Partij mogen geen enkel gebedshuis meer bezoeken.

Door controle-waanzin hebben de autoriteiten met behulp van de nieuwste technologie een veelomvattend systeem van bewaking ingevoerd, inclusief een wijdvertakt netwerk van camera’s die gezichtsherkenning mogelijk maken, talloze checkpoints, aftappen van internet en telefoon, de oprichting van een-databank met de DNA-gegevens van Oeigoerse inwoners, en ga zo maar door. Informatietechnologie die informatie maximaliseert en privacy minimaliseert, die keuzes van mensen regisseert, stuurt en registreert, en waar keuzes consequenties hebben voor vrij wonen, vrij werken, vrij reizen.

De vriendschapsband met Guandong, en daarmee rechtstreeks met de Chinese overheid raakt het fundamentele recht van bestaan van ieder mens. Het schenden van mensenrechten, en de hele democratische situatie in China maakt dat hier voor de ChristenUnie geen compromis op mogelijk was. Vandaar onze verwoede pogingen in deze Statenperiode om al eerder de vriendschapsband te verbreken.

Het moge duidelijk zijn: vandaag wordt een belangrijk besluit genomen en de ChristenUnie is zeer blij met het heldere besluit.

Deel dit bericht