Actualiteitenmotie: afspraak is afspraak

foto001.jpg
4 Harry Wolting 2.jpg
Door Harry Wolting op 16 november 2022 om 10:00

Actualiteitenmotie: afspraak is afspraak

Ook de Utrechtse Staten maken zich druk over de opkoop van agrarische stikstofrechten door de Rijksoverheid voor onder andere wegenaanleg, woningbouw en door aan de Rijksoverheid gelieerde bedrijven zoals Schiphol. 

ChristenUnie-statenlid Harry Wolting: “Om de wegenaanleg en de woningbouw door te kunnen laten gaan, wordt door meerdere partijen gekeken naar de agrarische sector om daar de stikstof rechten te kopen: de weg van de minste weerstand! In geen enkele sector is de stikstofuitstoot geregeld en zijn rechten verhandelbaar. Behalve in de agrarische sector. Een sector die (na bijna 40 jaar mestwetgeving) haar zaakjes in ieder geval goed in kaart heeft, wordt hiervoor nu afgestraft! Want dit gaat ten koste van de agrarische sector: stikstofrechten die worden opgekocht voor wegenbouw en woningbouw kunnen niet gebruikt worden om de agrarische sector perspectief te geven. De provincie Utrecht heeft al eerder aangegeven de stikstofruimte dáárvoor te willen gebruiken! En dan de zogenoemde PAS-melders als eerste: de boeren tegen wie de overheid gezegd had dat ze geen natuurwetvergunning hoefden aan te vragen maar de uitbreiding alleen moesten melden. Een regeling waar de rechter uiteindelijk een stokje voor heeft gestoken.

Al vanaf 2019 wordt in Utrecht samen met de agrarische sector opgetrokken om via de Gebiedstafels het stikstofdossier per regio vlot te trekken. Maatwerk dus. Dat kan alleen succesvol zijn als er onderling vertrouwen is. Daarbij moet recht worden gedaan aan de belangen van alle partijen. Dat kan alleen als alle partijen transparant zijn in wat ze doen. Geen verborgen agenda’s. Met een door de ChristenUnie geïnitieerde motie (mede-ingediend door GroenLinks, CDA, D66, SGP, PvdA en 50+), wordt het college van de provincie Utrecht opgeroepen in gesprek te gaan met het kabinet: om (1) bij de aankoop van stikstofrechten open en transparant te zijn en (2) zo de gebiedsprocessen een kans van slagen te geven.

Daarnaast wordt het college gevraagd om, samen met de provincie Gelderland, te onderzoeken of het mogelijk is om bestaande stikstofvergunningen van agrarische bedrijven niet in te trekken als de stikstofrechten worden verkocht aan partijen die niet bijdragen aan de gebiedsontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld Schiphol).

Daarbij moeten we ons wel realiseren dat in Gelderland andere regels gelden dan in Utrecht. Gelderland heeft in haar regels opgenomen dat heel snel na de bedrijfsbeëindiging de agrarische opstallen gesloopt moeten zijn. Op basis van deze regel denkt Gelderland het intrekken van vergunningen te kunnen weigeren. Utrecht kent deze verplichting niet. Dus wat in Gelderland kan, hoeft nog niet te kunnen in Utrecht! Maar het is zeker het onderzoeken waard. 

Deel dit bericht