Nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld!

Omgevingsvisie_klein2.png
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 12 maart 2021 om 13:45

Nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld!

Op woensdag 10 maart zijn de Omgevingsvisie en interimverordening vastgesteld. In de visie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. 

De afgelopen jaren is er een zorgvuldig samenwerkingsproces doorlopen waarbij Provinciale Staten, inwoners en andere partijen uitgebreid zijn meegenomen. Ook u als leden, raadsleden en afgevaardigden van de waterschappen hebben meerdere malen meegedacht en input geleverd. Hartelijk dank hiervoor, want dit heeft ons zeker geholpen bij de debatten!  

Wij zijn blij met deze Omgevingsvisie met toekomstperspectief! Dit zijn wat ons betreft de belangrijke keuzes die gemaakt zijn:

 • Kiezen voor het bouwen van veel meer betaalbare én duurzame woningen bij hoogwaardige OV knooppunten zodat mensen goed gebruik kunnen maken van OV én fiets. Het wordt ook voor kleinere dorpskernen makkelijker om uit te breiden met 50 woningen.
 • Het versterken van de biodiversiteit en het ontwikkelen meer natuur.
 • Er wordt ruimte gemaakt voor schone en duurzame energie.

 Tijdens de Statenvergadering hebben we nog aandacht gevraagd voor een aantal thema’s die nog onvoldoende in de visie terug te vinden zijn en dienden we de volgende moties en amendementen in.

 • Amendement aangenomen waardoor er een duidelijkere doelstelling omtrent biodiversiteit wordt opgenomen.
 • Amendement aangenomen waarbij brede welvaart wordt toegevoegd aan visie. Juist brede welvaart raakt aan de kwaliteit van leven en de omgeving waarin mensen leven.
 • Amendement aangenomen waarbij we inzetten  op het stimuleren van duurzaam en circulair bouwen, slimme combinaties en “meekoppelkansen”’ van deze opgaven in combinatie met woningbouwontwikkeling.
 • Amendement aangenomen waarbij goedwillende boeren meer ruimte krijgen om energieneutraal te worden.
 • Motie aangenomen om de robuuste ecologische verbindingen weer op de kaart te zetten. De gesprekken worden weer opgestart om het ‘Valleilint’ als verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug mogelijk te maken.
 • Motie aangenomen waarbij de provincie gaat onderzoeken hoe zij kan helpen met het verwerven van het Unesco – status voor het inwonerinitiatief Geopark.
 • Motie aangenomen met de oproep om met partners in het Schone Lucht Akkoord te overleggen over strengere voorschriften voor houtkachels en open haarden. En we roepen het college op om te zorgen voor nieuw voorlichtingsmateriaal over de veel hogere fijnstofuitstoot.
 • Motie aangenomen met oproep om  regionale wandelroutenetwerken beter worden te borgen en in nauwe samenwerking met gemeenten knelpunten op te lossen.

In de bijlage vindt u de volledige bijdrage van de ChristenUnie tijdens de Statenvergadering.

Bijlagen

Deel dit bericht