Laat gevluchte kinderen niet aan hun lot over

vk art middle res IMG_9275.jpgwoensdag 06 mei 2020 09:42

We moeten onze Europese beloften nakomen en ons solidair tonen met Griekenland, betogen de fractievoorzitters van het Utrechtse college van gedeputeerde staten vandaag in De Volkskrant.

Onze fractievoorzitter Henriette Rikkoert schreef een opinieartikel, dat is mede-ondertekend door de collega’s van GroenLinks, CDA, D66 en PvdA.

Hieronder volgt de complete tekst van het opinieartikel in de Volkskrant (geplaatst op woensdag 6 mei 2020).

Laat gevluchte kinderen niet aan hun lot over

We moeten onze Europese beloften nakomen en ons solidair tonen met Griekenland, betogen de fractievoorzitters van het Utrechtse college van gedeputeerde staten.

Achtendertigduizend mensen leven in ­extreem slechte ­omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Ze zitten dicht op elkaar, hebben nauwelijks water, moeten het met minimale hygiëne stellen en hebben een grote kans dat ze infecties oplopen: het zijn de ideale omstandigheden voor verspreiding van het coronavirus. Niet bepaald de plek waar ouders hun kinderen zouden willen grootbrengen. Toch leven ook kinderen in deze vreselijke omstandigheden – zelfs zonder hun ouders.

Naast veel gemeenten in de provincie Utrecht, maatschappelijke organisaties en kerken, roepen wij als fractievoorzitters van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in de Staten van Utrecht staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol op om compassie te tonen met de kwetsbare verweesde vluchtelingenkinderen en solidair te zijn met de vluchtelingen in Griekenland, zoals Duitsland, Luxemburg, Finland, Frankrijk, Ierland en Kroatië al eerder deden.

Ondanks onze verschillende politieke achtergronden zijn wij ervan overtuigd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Grote maatschappelijke organisaties en kerken hebben hun steun aangeboden. Daarmee is het ook praktisch mogelijk dat de toekomst van deze kinderen morgen al verbetert.

Nederland was een van de kartrekkers van de Europese Turkijedeal waarbij de afspraak werd gemaakt dat Turkije vluchtelingen, die de oversteek naar Griekenland wilden maken, zou tegenhouden. De Europese Unie zou in ruil daarvoor de Syrische vluchtelingen die in Turkse kampen zitten één voor één opnemen en de mensen op de Griekse eilanden zouden worden verspreid over Europa. We moeten de gemaakte afspraken over de verdeling van vluchtelingen nakomen. Te beginnen bij de meest kwetsbare groep alleenstaande minderjarigen. Zo tonen we solidariteit met andere Europese landen en doen we wat we beloofd hebben.

Ten aanzien van de vluchtelingencrisis is ervoor gepleit het hoofd koel te houden en zoveel mogelijk opvang in de regio te organiseren. Maar behalve een koel hoofd moeten we ook een warm hart hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om op te komen voor de zwaksten onder ons. En het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze verweesde kinderen.

Belangrijk is dat de gemeenten en maatschappelijke organisaties zelf aangeven dat zij capaciteit hebben om de minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te vangen. Lokale gemeenschappen tonen hiermee niet alleen naastenliefde en barmhartigheid, maar geven de staatssecretaris internationale armslag om een gebaar te maken waartoe zij door de Turkijedeal – maar ook door medemenselijkheid – een morele plicht heeft. Zij kan toezeggen de verweesde kinderen op te nemen zonder dat zij zich daarmee organisatorische problemen op de hals haalt. Voor bed, bad en brood, maar ook voor onderwijs, staan gemeenten garant. De gemeenten nemen hiermee de verantwoordelijkheid die bij hun taak hoort. De staatssecretaris hoeft alleen nog maar de hare te nemen.

Als fractievoorzitters van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben wij het Utrechtse college van gedeputeerde staten verzocht de opvangmogelijkheden nogmaals onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA) zal de staatssecretaris spoedig laten weten dat Utrechtse gemeenten kinderen niet in mensonterende omstandig­heden willen laten verblijven.

Wij zijn blij met deze open brief van de gedeputeerde. We moeten opkomen voor diegenen die zichzelf niet kunnen verdedigen en rekenen op de welwillendheid van de staatssecretaris.

Wees barmhartig en bied deze verweesde jonge mensen hoop en perspectief. We kunnen deze kinderen niet aan hun lot overlaten.

Karin Boelhouwer (GroenLinks), Derk Boswijk (CDA), Marc de Droog (D66) , Marieke Lejeune (PvdA), Henriëtte Rikkoert (ChristenUnie)

« Terug