Er komt geen provinciale U-pas

overlay_bg.jpg
3 Simone Kennedy 2.jpg
Door Simone Kennedy-Doornbos op 16 februari 2024 om 15:33

Er komt geen provinciale U-pas

In onze provincie werken enkele gemeenten met de U-pas. Dat is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, en kun je korting krijgen bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties.

Op 28 juni 2023 dienden wij, samen met BBB en veel andere partijen, een motie in om te onderzoeken of we ook een provinciale U-pas in zouden kunnen voeren. Deze zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor toegang tot regionaal OV, recreatieterreinen en historisch cultureel erfgoed.

We dienden die motie in tijdens het bespreken van onze sociale agenda. Dat is het geheel aan maatregelen dat de provincie neemt zodat iedereen mee kan doen aan alle delen van het leven. Want iedereen, ongeacht beperking, achtergrond, inkomensniveau, moet mee kunnen doen in onze samenleving. Speerpunten van de sociale agenda waren bijvoorbeeld implementatie van het VN Verdrag Handicap, aanpak van laaggeletterd en tegengaan van discriminatie en racisme. Bij die speerpunten misten wij aandacht voor bestaanszekerheid van inwoners met een minimuminkomen.

Inmiddels heeft het onderzoek naar de provinciale U-pas plaatsgevonden. Eén van de uitgangspunten van het onderzoek was dat de pas voor álle inwoners zou moeten gelden. Het college stelt voor om geen nieuwe pas uit te voeren, maar bestaande regelingen uit te voeren. Het nadeel van een aparte pas, stelt het college, is dat niet elke gemeente wil meewerken. Gemeenten hebben vaak al regelingen voor mensen met een laag inkomen en zijn bang dat de pas die regelingen zou doorkruisen, of het aanbod onduidelijk zou maken. Inkomensondersteuning is bovendien geen taak van de provincie. 

De ChristenUnie is het niet eens met het uitganspunt van dit onderzoek. We willen graag dat de provincie gaat onderzoeken om bijvoorbeeld een module te ontwikkelingen met kortingen op OV, recreatieterreinen en erfgoed en die vrijblijvend aan te bieden aan gemeenten. Zij kunnen die dan toevoegen aan hun eigen aanbod, en aansluiten bij de U-pas of de Veenendaal-pas. Daar zou later nog een Provinciale U-pas uit kunnen ontstaan.

Nog mooier zou het zijn als minima van de ene gemeente ook voor korting in een andere gemeente in aanmerking zouden kunnen komen. In de commissievergadering van 24 januari hebben we het onderwerp daarom weer op de agenda gezet. We vroegen de andere fracties of zij een verder onderzoek wilden ondersteunen, maar helaas was er net geen meerderheid. De provinciale U-pas zal er dus niet komen.