Werkbezoek Hollandse IJsselgebied

Werkbezoek.jpg
3 Simone Kennedy 2.jpg
Door Simone Kennedy-Doornbos op 14 september 2023 om 11:34

Werkbezoek Hollandse IJsselgebied

Afgelopen woensdag waren we op werkbezoek in het Hollandse IJsselgebied. Daar is de nieuwe wijk Rijnenburg gepland. Het bezoek ging over het Groen-Groeit-Mee-beleid: hoe zorg je ervoor dat wanneer de stad groeit, ook groen- en recreatievoorzieningen meegroeien?

Het Hollandse IJsselgebied is een eerste poging om Groen Groeit Mee uit te werken. De ChristenUnie heeft dit beleid vanaf het begin gesteund: bij uitbreidingslocaties niet alleen oog hebben voor bouwen en inpassen, maar ook voor het ontwikkelen van groengebieden in de buurt van nieuwe woongebieden. Er zijn vijf groene waarden waarnaar we streven in dit beleid: 

  1. Toegankelijk groen 
  2. Landschapsinclusieve landbouw 
  3. Veerkrachtige natuur 
  4. Beleefbaar landschap 
  5. Zichbaar water 

Vandaag (13 september) gingen we op werkbezoek naar het gebied tussen IJsselstein, Montfoort en de A12. Daar is ook de nieuwe wijk Rijnenburg gepland, waar 25.000 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. We begonnen bij Jachthaven Marnemoende, een plekje waar watersport, horeca, wandel- en fietspaden samenkomen. Staatsbosbeheer heeft daar veel gronden aangekocht, deels om de boscompensatie voor de provincie vorm te geven. Er is daar ook veel landbouwgrond. Waar komen de fiets- en wandelpaden, waar komen de bossen en waar komt waterberging van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel die daar doorheen loopt. 

Zo creëer je meer recreatiemogelijkheden in de buurt van woongebieden. Als je al eerder kunt investeren in fiets- en wandelpaden of bosaanleg, zonder te hoeven wachten op de aanleg van woonwijken, dan is er al robuust groen en zijn de kosten voor aanleg lager. Waarom zou groen moeten wachten op rood? 

Er is ook meer waterberging nodig. De huidige waterkeringen zijn niet veilig genoeg gezien de klimaatverandering en de stijging van het oppervlaktewater. Als je het gebied toch gaat aanpakken, dan kunnen oude dijken versterkt en gebruikt worden, die verder van de Hollandsche IJssel afliggen, waardoor tussenliggende gebieden meer gebruikt kunnen worden als uiterwaarden. Maar dat kan negatief zijn voor de boeren die daar mais verbouwen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de waterberging zo vorm te geven dat de rivier meer zal meanderen, waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren en recreatiemogelijkheden toenemen. 

Al met al was het dus een heel interessant werkbezoek, waar we veel hebben geleerd over de verschillende opgaven die samenkomen in een gebied dat je wilt ontwikkelen vanuit het beleid Groen Groeit Mee.