Meer aandacht voor Utrechts slavernijverleden

Slavernij affiche
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 21 februari 2023 om 15:32

Meer aandacht voor Utrechts slavernijverleden

In 2021 kwam de gemeente Utrecht met het boek 'Slavernij en de stad Utrecht'. Uit het onderzoek voor dit boek bleek dat vooral ook de (voorgangers van) Provinciale Staten in Utrecht daarin een rol hadden gespeeld. In dat kader gingen we op bezoek bij de tentoonstelling 'Kerk en slavernij' in Het Hernhutter Huis te Zeist. 

Sinds we ons bewust zijn van de rol van de provincie Utrecht in het slavernijverleden, zijn we actief aan de slag om daar aandacht aan te besteden en voor te vragen. Daarom namen we het initiatief voor dit bezoek. Het was goed om te zien dat er ook collega's van andere partijen, wethouder Wouter Catsburg en geïnteresseerde inwoners uit Zeist aansloten bij het bezoek. 

Ik vond het mooi dat er ook een voorganger van de Evangelische Broerdergemeente betrokken was bij het bezoek. Er onstond ook een goed gesprek dat kan dienen als inspiratie voor nu. Hoe werkt het pijnlijke verleden nog door in het heden en hoe komen we daar samen verder mee?

Ik als persoon, maar ook onze hele ChristenUnie fractie, vind het belangrijk dat we onze geschiedenis onder ogen zien en zichtbaar maken en houden. Ook de zwarte kanten van die geschiedenis. Laten we die sporen ook gebruiken om het gesprek aan te wakkeren. Zo kunnen we proberen recht te doen aan het verleden en het leed en het onrecht dat dat heeft veroorzaakt.

Juist de provincie Utrecht kan en moet daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van gemeentes bij cultuurlessen, door aandacht te genereren voor het herdenkingsjaar slavernij dit jaar en door het financieel ondersteunen van kleine musea in de provincie.