Fietstocht van Amersfoort naar Bunschoten

Fietstend achterop gezien.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 18 februari 2023 om 18:00

Fietstocht van Amersfoort naar Bunschoten

Politieke fietstocht langs de NAP route van Amersfoort naar Bunschoten en terug

Op 18 februari fietste een grote groep CrhistenUnie leden van Amersfoort naar Bunschoten en weer terug. Het was een tocht door weer en wind met heel veel nuttige informatie over het bouwen van de goede woningen, weidevogels, waterveiligheid, behoud van Spakenburgse botters en nog veel meer...

Op zaterdag 18 februari organiseerden de Provinciale en Waterschapsfractie van de ChristenUnie een politieke fietstocht door Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg. Onder leiding van fractiemedewerker en bioloog Kees de Heer fietste een flinke en enthousiaste groep door de polder. Ook het Collectief Eemland en de vereniging Eemland300 fietsten mee door de stevige wind.

Open polder en weidevogels

Onderweg werd meerdere keren gestopt om iets te vertellen over de speerpunten van de ChristenUnie. Ook Eemland 300 en het Collectief Eemland gaven hun boodschappen mee aan de fracties. Eemland300 pleitte voor het behoud van het van de open polder. Het Collectief Eemland vertelde over wat er wordt gedaan voor de bescherming van weidevolgels, zoals de Grutto. De Eempolder is één van de weinige polders in Nederland waar het goed gaat met weidevogels. En dat gaat niet vanzelf. Er worden veel maatregelen getroffen om een optimaal leefgebied te maken. Bijvoorbeeld door plas-dras situatie te maken. Daarbij wordt een deel van het weiland onder water gezet met elektrische pompen op zonne-energie. Bijna alle boeren in Eemland doen mee en zij krijgen hiervoor een vergoeding via de provincie. 

Waterveiligheid

Op de Oostdijk werd gestopt bij het Laakpad. Daar is aan de route van de dijk en de plas daarnaast te zien dat de dijk daar ooit doorbrak. Natuurlijk vertelde het waterschap daar over waterveiligheid. Bij de tankversperringen op de Oostdijk werd ook nog gestopt. Kees de Heer vertelde hier over de restanten van de Grebbelinie. Later bij de museumhaven werd de flexibele waterkering gebruikt als aanleiding voor nog meer informatie over de bescherming tegen hoog water.

Behoud van de botters

De stop bij de museumhaven werd gebruikt om het te hebben over de bescherming van de botters. De ChristenUnie heeft er hard voor gewerkt om dit in de provinciale coalitie een plek te geven vier jaar geleden. Tijdens de Corona-lockdowns kwam er ook echt steun vanuit de provincie. Die was hard nodig. De komende vier jaar na de verkiezingen wordt het belangrijk om ook structureel ondersteuning te bieden. Zeker omdat de botters nog altijd in de vaart zijn. De groep pauzeerde hier ook voor koffie en wat lekkers.

Snelbus Amersfoort-Bunschoten 

Bij bushalte Boompjes werd gestopt om het belang van een goede busverbinding met Amersfoort duidelijk te maken. Bunschoten is afhankelijk van de bus, want er is geen treinstation. Het toevoegen van een snelbus op de dienstregeling zou veel studenten en forenzen helpen. Dit is ook een speerpunt in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de komende vier jaar. 

Woningbouw

Bij het verlaten van het dorp werd nog gestopt bij de voormalige melkfabriek Eemlandia. Dit monument is, mede met enige provinciale steun, in oude glorie hersteld. Daarin en daarbij zijn ook betaalbare woningen gerealiseerd. Hier werd ook het pleidooi gehouden om vooral voor de goede doelgroepen te blijven bouwen: starters én senioren. Ook die seniorenwoningen zijn van belang, want dat zorgt ervoor dat er weer eengezinswoningen beschikbaar komen.   

Korte voedselketen

Op de terugweg naar Amersfoort werd Landwinkel De Kastanjeboom bezocht. Boerin Marijke van Middelaar verkoopt hier met haar gezin streekproducten van het eigen boerenbedrijf en van collega’s. Dit sluit goed aan de visie van de provincie Utrecht om het produceren van voedsel in korte ketens te stimuleren. 

De terugtocht werd ingezet en afgesloten met een lunch bij de kerk Kruispunt in Amersfoort. De groep werd hier bijgepraat over de ontwikkelingen rondom ‘Groene Kerken’. Al met al een zeer gezellige en  leerzame dag waar veel boodschappen zijn opgehaald en meegegeven. Genoeg inspiratie voor de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie om zich de komende vier jaar weer hard voor te maken! 

Deel dit bericht