Wel meer toeristen, niet meer overlast

Campers.jpg
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 1 januari 2023 om 21:15

Wel meer toeristen, niet meer overlast

De provincie ondersteunt het bedrijfsleven en de toeristische sector om meer toeristen naar de provincie Utrecht te halen. We accepteren echter niet dat dit meer overlast geeft, daarom zet de provincie alles op alles om de overlast te voorkomen of terug te dringen.

We hebben dan ook grote moeite met de stelling: “De provincie moet zich inzetten om meer toeristen naar de provincie Utrecht te halen, ook als dit leidt tot meer overlast.” Want we onderschrijven wel het eerste deel van de stelling, niet het tweede. Daarom kiezen we voor ‘neutraal’.

We vinden het prima dat het bedrijfsleven meer toeristen naar de provincie Utrecht probeert te halen. Maar een puur economische benadering zou niet leidend moeten zijn. Groei kan nog steeds, maar niet louter vanuit economische motieven en groei van de welvaart.

De provincie moet waar dat kan gaan sturen op een gezonde balans. Dan sluit toerisme aan op de maatschappelijke en provinciale opgaven, zoals gezonde leefomgeving, duurzame mobiliteit, behoud en beleving van natuur en erfgoed, en sociale aspecten als leefbaarheid, toegankelijkheid en inclusiviteit. Toerisme is dan niet langer als doel op zich, maar dan wordt toerisme als hulpmiddel ingezet om deze doelen te behalen. Dan komt de provinciale bijdrage aan toerisme tegelijk ten goede aan alle inwoners van de provincie Utrecht.