Afscheid Arjan Koerts

cu 2.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 9 november 2022 om 12:00

Afscheid Arjan Koerts

Vandaag namen we in de staten afscheid van Arjan Koerts. Hij heeft besloten te stoppen met het statenlidmaatschap, om de prioriteit te geven aan zijn gezin.

Commissaris van de Koning Hans Oosters sprak Arjan tijdens de Statenvergadering toe. Hij noemt het jammer dat er veel statenleden zijn die voor het einde van hun termijn zich genoodzaakt voelen om hun statenlidmaatschap te beëindigen. Het is volgens hem reden tot bezinning op de werkdruk van dit werk, en de vergoeding die daar tegenover staat.

Oosters bedankte Arjan voor zijn inzet voor het behoud van natuur en landschap, voor welzijn, cultuur en gelijke kansen. En ook voor het verbreden van mogelijkheden voor mensen met een functionele beperking, zoals Arjan zelf. Daarbij heeft hij velen de ogen geopend. Van de 12.000 volksvertegenwoordigers heeft nog geen 0,5% een functionele beperking, terwijl dit aandeel in de bevolking zo’n 10-15% is. Kennelijk is er een drempel voor deelname aan de politiek en het openbaar bestuur.

Arjan heeft zich hier altijd over uitgesproken. Hij bezocht parlementen om dit probleem ter sprake te brengen. Hij hielp met het overwinnen van vooroordelen. Hij wil dat mensen met een functionele beperking hetzelfde uitgangspunt hebben als mensen zonder. Zo wordt de politiek veelkleuriger, en dus: democratischer.

Ooster vervolgt: Arjan heeft nog altijd een kleine omweg nodig om in de statenzaal te komen. Daar zich wellicht enige symboliek in. Maar hij is iemand die zijn eigen boontjes dopt, en de doelen weet te bereiken die hij voor zichzelf heeft gesteld. Hij stelt liever zelf dingen ter sprake dan dat er over of voor hem gedacht wordt. Dat is een mooi uitgangspunt, ook in het mooie leven na zijn Statenlidmaatschap.

Fractievoorzitter Henriëtte Rikkoert richtte ook enkele woorden tot Arjan. Ze noemt dat hij zich altijd met hart en ziel, plezier, en deskundigheid heeft ingezet. Arjan is toegankelijk, hartelijk, betrokken en bescheiden. Hij zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve maatschappij waarin iedereen er toe doet en mee kan doen.

Dit kwam tot uiting in 2017, toen hij een melding deed na een vervelende ervaring met een buschauffeur, die hem moest helpen de bus te betreden. De melding leidde tot een campagne voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Het werd Arjens speerpunt. Het openbaar vervoer moet beter, toegankelijker en duurzamer. Samen met de Partij voor de Dieren introduceerde hij het betaalbaar provinciaal OV-abonnement. Arjan is ook onze contact persoon in de foodvalley. Hun belangen heeft hij altijd behartigd, onder andere door aandacht te vragen voor de verbreding van de Rijnbrug.

Arjan staat bekend om zijn humor. We kregen een nieuw statensysteem dat uitgebreid getest moest worden. Daarbij werd een nepmotie in stemming gebracht. De strekking daarvan: we moeten voortaan staand vergaderen, omdat dit gezonder is. Iedereen in de zaal voelde ongemak, omdat Arjan er ook bij was. Maar hij nam als eerst het woord, en zei: “ik ben voor deze motie. Ik ga er namelijk vanuit dat de griffie alles op alles zal zetten, om dat staand vergaderen voor iedereen te faciliteren”.

Henriette sluit af: Arjan, we wensen jou veel geluk en zegen toe.

 

Deel dit bericht