Met frisse tegenzin

windmolen hans uit IMG_3376.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 28 september 2022 om 16:41

Met frisse tegenzin

Met deze woorden opende ik mijn bijdrage over het statenvoorstel ‘Tussenbalans Regionale Energie Strategieën’. Uit die tussenbalans blijkt dat we in onze provincie niet op koers zijn om onze doelen te halen voor duurzame energie. Ook blijkt daaruit dat er te veel wordt ingezet op zonne-energie en te weinig op windenergie. En dus vinden we dat het tempo omhoog moet en de provincie (als het echt nodig is) zelf locaties kan gaan aanwijzen voor windenergie.

De afgelopen jaren hebben de energieregio’s hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën. Ik had goede hoop dat het ging lukken om op tijd de doelen te halen. Vlak voor de zomer kwam de tussenbalans naar buiten en blijkt dat we de gestelde doelen lang niet gaan halen. Bij alle besluiten hebben we als provincie steeds gezegd dat we in dat geval zelf ook aan de slag zouden gaan. Nu zijn we dus bijna op dat punt. Bijna: want voor de zomer hebben de gemeenten al een brief gehad. In die brief hebben zij de vraag gehad om voor 1 december met nieuwe locaties voor windenergie te komen. Als zij dat niet doen, gaat de provincie zelf gebieden in de provincie aanwijzen. Lees hier meer over de tussenbalans en waarom het belangrijk is om een goede balans tussen zonne- en windenergie te hebben.

 We stemden voor het statenvoorstel, maar dienden nog wel een amendement (daarmee hebben we het besluit aangepast) en twee moties in:

Ik vond de manier waarop het streven naar 50% lokaal eigendom was opgeschreven in het besluit te mager. Daarom wilde ik dat duidelijk was dat dit echt belangrijk is voor de provincie. Dat is gelukt, want dit amendement is aangenomen. Helaas is het juridisch niet mogelijk om minimaal 50% lokaal eigendom helemaal te verplichten.

Ook bij deze motie gaat het eigenlijk om het zorgen dat omwonenden niet alleen naar de windmolens kijken, maar ook plezier hebben van de opbrengsten. Deze motie gaat specifiek over de mensen die geen geld hebben om een aandeel in een windmolen te kopen. De motie is aangenomen en de provincie gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ‘participatiefonds’ op te zetten bij windprojecten. Het doel is om juist deze mensen ook te laten profiteren van de opbrengsten van de windenergie. Wij denken bijvoorbeeld aan een lagere energierekening of een fonds om woningen van deze mensen te gaan isoleren. Maar andere manieren mogen natuurlijk ook!

Een ingewikkelde naam voor eigenlijk een simpel idee: laat niet alleen de direct omwonenden eigenaar worden van een windmolen in onze provincie, maar ook andere inwoners van de provincie. Wel in de goede volgorde natuurlijk: eerst de mensen dichtbij en later nog mensen die verder weg wonen. Zo zorgen we ervoor dat de opbrengsten van de windenergie ook zoveel mogelijk binnen onze provincie blijven niet alleen naar grote (buitenlandse) investeerders gaan. Ook deze motie is aangenomen.

We zijn blij met het resultaat van de vergadering: al onze voorstellen werden aangenomen. We hopen nu alleen nog van harte dat het niet nodig blijkt te zijn dat de provincie locaties gaat aanwijzen. Dat weten we begin volgend jaar. Als dan blijkt dat het aanwijzen nodig is, dan zal dat nog een lang en zorgvuldig proces vragen van de provincie. Dat zal pas starten na de verkiezingen in 2023. Uw stem zal er in dat geval dus ook echt toe doen!

Heeft u hier nog vragen of opmerkingen over? Neem contact met mij op: hans.de.harder@provincie-utrecht.nl.

Deel dit bericht