Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Uitslag verkiezingen

We hebben de officiele verkiezingsuitslag ontvangen en die is nog weer iets uitbundiger dan we verwacht en gehoopt hadden. Van 30541 stemmen in 2015 naar 44855 stemmen nu. Met de hoge opkomst levert ons dat 4 zetels op. En daar zijn we ontzettend blij mee, trots op, dankbaar voor! Dus dank voor jullie steun en stem!

We leggen graag uit waar de ChristenUnie voor staat en welke resultaten wij in de afgelopen vier jaar mochten behalen.

De ChristenUnie is een politieke partij van maatschappelijk betrokken christenen, die zich actief inzetten voor de maatschappij en op tal van plekken in de samenleving het geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor en samen te werken aan een betere samenleving. De ChristenUnie wil zich inzetten voor de provincie Utrecht, om het goede te zoeken voor alle inwoners.

Verkiezingsprogramma 2019-2023
Ook de komende vier jaar zetten we ons in voor de schepping die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenleving en voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens. Klik hier voor het Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2019-2023

Resultaten afgelopen vier jaar
Geloof een stem geven, dat was de belofte die we in 2015 deden aan onze kiezers. In de provincie Utrecht betekende dat vooral een bijdrage leveren aan een goed provinciaal bestuur. Er zijn veel zegeningen die we mogen tellen en ook graag delen. Waar maakte de ChristenUnie echt het verschil? Schonere lucht werd een provinciaal speerpunt door de jarenlange inzet van de ChristenUnie. Zo werd Utrecht de eerste provincie die een ambitieuze Samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit kon aanbieden aan het Rijk. Oude kerken en ander religieus erfgoed kwamen prominent op de agenda. Na een initiatief van de ChristenUnie kwam er specifiek beleid, een Utrechts Kennisplatform en kwam er meer geld beschikbaar voor restauratie. Bij mobiliteit kwam er veel meer aandacht voor de fiets en verkeersveiligheid. Landbouwverkeer en fietsers kunnen daardoor veiliger gebruik maken van onze provinciale wegen. Dankzij onze inzet blijft een schoolbus naar De Driestar in Gouda voorlopig rijden en sluiten ook op andere plekken OV, fiets en auto beter aan. Bij goed bestuur gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop je dingen doet. De ChristenUnie vroeg daarom aandacht voor meer betrokkenheid van en betere communicatie naar inwoners. Bijvoorbeeld bij wegen of windenergie. De ChristenUnie gaf hoge prioriteit aan het verbeteren van toezicht en handhaving, vanwege de toename van vandalisme en criminaliteit. Integriteit en transparantie vroeg ook stevige inzet. Rapporten in 2018 rond ondermeer de Uithoflijn toonden aan dat hier een hoop mis ging. Dankzij onder andere de ChristenUnie werden deze onderzoeken mogelijk en kwamen steeds meer onderste stenen boven. Dit was niet altijd prettig, maar wel noodzakelijk. Soms maakte de ChristenUnie achter de schermen het verschil in wat we ‘kleinere dingen’ kunnen noemen. Bijvoorbeeld in het duurzamer maken van ons eigen provinciehuis, op aangeven van een motie van de ChristenUnie. Door aandacht te vragen voor mensenrechten in China, als de provincie op missie ging. Door gemeenten te helpen bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen. In debatten over het natuurbeleid hebben we aandacht gevraagd voor de aanpak van exoten en voor een verbetering van natuurcompensatie. We hebben met succes gepleit voor de aanwijzing van nieuwe aardkundige monumenten. Transitie van de landbouw bedenk je niet vanuit het provinciehuis, maar bij boeren aan tafel. Dankzij de inzet van de ChristenUnie krijgt ook dat een vervolg. Tot slot is er het lange verhaal rond hoogspanningsleidingen. Dankzij inzet van de ChristenUnie landelijk, provinciaal én lokaal wordt dit probleem nu eindelijk aangepakt.

Visie
De ChristenUnie bedrijft politiek bij een open Bijbel. Vertegenwoordigers van de ChristenUnie willen hun politieke keuzes maken als navolgers van Jezus Christus. Dat leidt tot een politiek van dienstbaarheid aan de samenleving, verdediging van geestelijke en politieke vrijheden en tot opkomen voor dat wat kwetsbaar is. De overheid is er volgens de ChristenUnie om het zwakke te beschermen, waar nodig regels op te stellen, en te handhaven, en vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). De inwoners van Utrecht vormen samen de provincie. Het provinciebestuur is er voor die inwoners. Een dienende houding zou wat de ChristenUnie betreft het bestuur moeten kenmerken. Wij geloven in een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. We strijden tegen discriminatie en komen op voor hen die niet voor zichzelf op kunnen komen. De ChristenUnie staat voor samen – leven. Een goed leven is een leven in verbondenheid, dat is het grondmotief van de ChristenUnie. Dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven, vanuit dat appèl wil zij politiek bedrijven. We hopen daarbij op uw steun en stem!

Kandidatenlijst

Kandidatenlijst ChristenUnie Utrecht voor Provinciale Staten

  1   Arne Schaddelee   M   Houten
  2   Henriëtte Rikkoert   V   Utrecht
  3   Nelly de Haan   V   Amersfoort
  4   Jeroen van Oort   M   Utrecht
  5   Hans de Harder   M   Bunschoten
  6   Kees de Heer   M   Amersfoort
  7   Arjan Koerts   M   Veenendaal
  8   Harry Wolting   M   Leerdam
  9   Matthijs Langeraar   M   Houten
10   Femke van de Kolk   V   Amersfoort
11   Kees van Kranenburg   M   Driebergen
12   Rik van der Graaf   M   Utrecht
13   Christine Pleijsier   V   Utrecht
14   Jan Overweg   M   Leusden
15   Paul Zeef   M   Odijk
16   Bert de Leede   M   Polsbroek
17   Vincent Bos   M   Oudewater
18   Els Kooij-Bas   V   IJsselstein
19   Algert Wentink   M   Utrecht
20   Annegina Randewijk-Post   V   Zeist
21   Ineke Schiltkamp-van Dixhoorn   V   Nieuwegein
22   Piet Bos   M   Kockengen
23   Jan Willem Kosten   M   Utrecht
24   Tirtsa Kamstra   V   Vianen
25   Bas Lont   M   Utrecht
26   Michelle Schuurman   V   De Bilt
27   Siewerd de Jong   M   Utrecht
28   Nico Drost   M   Rhenen
29   Joël Visser   M   Utrecht
30   Wouter Kroese   M   De Ronde Venen
31   Hugo Bulk   M   Woerden
32   Sander van ’t Foort   M   Renswoude

Interview met Arne Schaddelee

Interview met Arne Schaddelee, lijsttrekker ChristenUnie Provinciale Staten Utrecht 

Wat is je leeftijd?
38 jaar

Vertel in één zin wat je bezielt om politiek actief te zijn. Wat is je diepste drijfveer?
Als christen bijdragen aan goed bestuur, mooie natuur, levendige cultuur en een krachtige samenleving waarin mensen tot hun recht komen.

Wie inspireert je of is een voorbeeld voor je?
Als schooljongen inspireerde de overleden president Bush sr. mij op de politiek te gaan volgen. Bush was nuchter, bescheiden, ondernemend en standvastig. Maar, vooral: dienstbaar en altijd handelend vanuit zijn christelijke overtuiging.

Wat is Utrecht voor je?
Prachtig! Oude steden, prachtige landschappen, boomgaarden: Utrecht heeft alles.

Wat is het mooiste plekje in de provincie?
Koeien, vergezichten, oude steden, sloten met knotwilgen: het Groene Hart raakt mij iedere keer weer…

Welk boek heeft veel invloed op je gehad?
Het boek 'Dialogisch Leven' van Martin Buber. Mensen komen pas tot hun recht in relatie tot de ander, maar dat vraagt een echt gesprek met die ander. 

Wat geeft je optimale ontspanning?
Fietsen. Rust, stilte, wind in de haren, beweging: het is de beste voorbereiding en afsluiting van een vergaderdag.

Wat is je favoriete gerecht?
Italiaanse pasta. Geen vrolijker, uitbundiger land dan Italië. En dat op je bord!

Naar welke muziek kun je ademloos luisteren?
Van Bach tot Sela: ik ben een romanticus en kan van heel veel muziek genieten.

Wat weet niemand van je?
Mijn eerste presentatie op de middelbare school werd een vernederende ervaring. Ik pleitte voor een samengaan van alle christelijke partijen. De leraar vond het niets en haalde me compleet onderuit. Het duurde even voor ik weer over mijn presentatie-angst heen was…