Nog eens over een ondoordachte motie

vlag canada 594 def.jpgdinsdag 11 februari 2020 16:34

Jeroen van Oort haalde vandaag het Financiƫle Dagblad. Maar zijn beweringen worden daar uit de context gehaald en selectief geciteerd.

Op 29 januari 2020 plaatste ik namens de fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht een artikeltje over een ondoordachte motie. Dat artikeltje sloeg vanzelfsprekend op de politieke actualiteit in de provincie Utrecht zoals onze Statenfractie die beleeft. Tot mijn verrassing haalde ik daar op dinsdag 11 februari 2020 het Financiële Dagblad mee. Mijn beweringen in het artikeltje over een ondoordachte motie waren in het FD wel uit de context gehaald en bovendien selectief geciteerd. Daardoor ontstaat een beeld over een standpunt dat de ChristenUniefractie in de Provinciale Staten van Utrecht niet inneemt – niet pro en niet contra – en wat ook niet mijn eigen standpunt is.

Wat was er gebeurd?

In de Statenvergadering van 30 oktober 2019 was een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Onze fractie heeft na kort intern beraad tijdens die Statenvergadering vóór deze motie gestemd. Bij nader inzien bleek echter dat de overwegingen die in de motie worden genoemd niet waar zijn. Eigen onderzoek specifiek gericht op de overwegingen die worden genoemd in de motie wijst dat uit. Dat onderzoek werd uitgelokt door een voorlichtingsavond over het onderwerp van de motie voor Staten- en gemeenteraadsleden. We zouden dus niet opnieuw voor deze motie stemmen. Voor ons was dat reden om onze vergissing in een artikeltje op onze website, die gaat over het reilen en zeilen van de Utrechtse provinciale politiek vanuit het gezichtspunt van de ChristenUniefractie in de Provinciale Staten van Utrecht, op onze website te melden. Immers, wij willen niet opnieuw met overwegingen geconfronteerd worden die niet waar zijn.

Heeft de ChristenUniefractie in de Staten van Utrecht dan geen standpunt?

De motie was gericht op een onderwerp waar de Staten-Generaal over gaan. Uit onszelf zou de ChristenUniefractie in Provinciale Staten van de provincie Utrecht daarom geen standpunt over dit onderwerp geformuleerd hebben. Provinciale Staten gaan er eenvoudigweg niet over en het Statenwerk is druk genoeg om ons te beperken tot onze eigen werkzaamheden. De ChristenUniefractie in de Staten van Utrecht heeft daarom geen standpunt geformuleerd. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Er zijn valide argumenten vóór en tégen het onderwerp te bedenken, maar daarin hebben wij ons niet verdiept. Wij hebben slechts onderzoek gedaan naar de overwegingen die in de motie stonden nadat ons duidelijk was geworden dat het aan de deugdelijkheid daarvan schortte. Daarop hebben wij gereflecteerd en daarop hebben wij de conclusie getrokken dat wij niet opnieuw voor deze motie stemmen. En ook dat wij stoppen met lobbyen op dit onderwerp naar de Tweede Kamerfractie van onze partij. Gewoon, omdat wij niet goed genoeg weten waar we het over hebben en omdat we er vertrouwen in hebben dat onze partijgenoten in de Tweede Kamer hun eigen keuze weloverwogen zullen maken.

Ongewild speelbal in debat waar ik niet aan deelneem

Op Twitter had ik afstand genomen van het artikel in het FD over het vermeende standpunt van de ChristenUniefractie in Provinciale Staten van Utrecht. Dat was nodig, omdat ik door onvolledig citeren en uit context halen van mijn artikel een speelbal geworden was in een debat waar ik geen deel van uitmaak. De journalist belde mij daarop. We bleven wat langs elkaar heen praten, omdat hij het over het onderwerp van de motie had, en ik slechts over de motie als zelfstandig onderwerp. Die motie was onderwerp van provinciale politiek geworden, dus daar heb ik een – inmiddels bijgestelde – mening over. Maar dat zegt niet dat ik een uitgesproken mening heb over het onderwerp van de motie zelf. Sterker, die hebben zowel de ChristenUniefractie in Provinciale Staten van Utrecht als geheel, als ikzelf niet. Daarvoor heb ik me niet actief genoeg in dit onderwerp verdiept. We wensen onze partijgenoten in de Staten-Generaal veel wijsheid bij hun afwegingen, maar we adviseren hierop niet ongevraagd. Niet pro en niet contra.

Jeroen van Oort

« Terug