Motie CETA: een wijze les tegen ondoordachte moties

europa vlag lowres DSC_0158.jpgwoensdag 29 januari 2020 17:53

Onze fractie heeft een motie tegen CETA gesteund. Bij nader inzien was dat ondoordacht.

Op dinsdag 28 januari organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een informatiesessie over CETA. CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst en is een handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie. De bijeenkomst werd georganiseerd omdat verschillende gemeenten en provincies moties hebben aangenomen waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen niet in te stemmen met dit verdrag. Drie statenleden, één uit Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht, en twee raadsleden hadden de moeite genomen zich op deze bijeenkomst te laten informeren.

In oktober hebben Provinciale Staten van Utrecht - ook met instemming van de ChristenUnie-fractie - ook een dergelijke motie [https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-90-Stop-CETA-ingediend-door-SP-e-a-AANVAARD.pdf] aangenomen. Overwegingen waren onder andere dat lokale en provinciale overheden beknot zouden worden in hun beleidsvrijheid, omdat zakelijke belangen onder dit verdrag te sterk verdedigd zouden worden. Dat blijkt een groot misverstand; overheden blijven ook met CETA volledig vrij in het formuleren van eigen beleid gericht op het algemeen belang.

Een groot misverstand is, dat door CETA goederen ons land binnen zouden komen die niet aan onze eisen voldoen. Ook dat blijkt een groot misverstand. Natuurlijk, in Canada wordt anders gedacht over bijvoorbeeld voedselveiligheid of genetisch gemanipuleerde producten. Op alle onderwerpen blijven de EU en Canada hun eigen regels mogen stellen. Goederen die uit Canada de Europese Unie binnenkomen, moeten aan de eisen van de Europese Unie voldoen. Er is ook controle op de productie van goederen, waaronder nadrukkelijk voedsel, om te borgen dat aan die eisen wordt voldaan.

Een ander veelgenoemd voorbeeld dat rondzingt - ook in de aangenomen motie in de Provinciale Staten van Utrecht - gaat over een overheid die door de rechter vanwege een handelsverdrag is teruggefloten. Dit is een voorbeeld dat is ontstaan door het NAFTA-akkoord. In die casus hanteerde de betreffende lokale overheid voor een bedrijf uit het eigen land een andere lijn dan voor een concurrerend bedrijf uit een ander land. Discriminatie dus, die ook onder de huidige Nederlandse wetgeving verboden is. Discriminatie ook, die de ChristenUnie-fractie in Utrecht met en zonder verdrag wil bestrijden.

Al met al is de conclusie dat wij de motie ten onrechte hebben gesteund. Er is, vanwege de redenen die in de motie worden genoemd, geen enkele reden om tegen CETA te zijn. Nederlandse overheden houden ook met CETA gewoon hun eigen beleid en voedselveiligheid is en blijft gegarandeerd volgens de Europese standaarden. Wij betreuren het daarom dat we ons zonder zelf voldoende onderzoek te doen hebben laten overtuigen voor de CETA-motie te stemmen en roepen de Tweede Kamerfractie niet langer op tegen CETA te stemmen.

Jeroen van Oort

« Terug