Berichten geschreven door Henriëtte Rikkoert

 1. Afbeelding3 boa.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 29 maart 2022

  Op pad met de groene boa’s

  Samen met provinciale staten en de groene boa’s gingen we op pad op landgoed Beerschoten in De Bilt. De boa’s zetten zich elke dag in voor beschermen van natuur en het veilig houden van recreatiegebieden. De groene boa’s krijgen steeds vaker te maken met diverse criminele activiteiten, zoals stropen en afvallozing.

  Lees meer over "Op pad met de groene boa’s"
 2. im gert schutte lowres IMG_6461.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 26 januari 2022

  Oud-statenlid Gert Schutte overleden

  We krijgen het verdrietige bericht dat oud-partijleider Gert Schutte op 25 januari 2022 na een kort ziekbed is overleden. Hij was van 1974-1978 statenlid in de provincie Utrecht.

  Lees meer over "Oud-statenlid Gert Schutte overleden"
 3. hr ps uitsn_20220112_111613.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 12 januari 2022

  Brandbrief over coronabeleid naar Mark Rutte

  Provinciale Staten stuurt op initiatief van ChristenUnie een brandbrief naar Mark Rutte: ‘Bied perspectief aan ondernemers in de ‘niet – essentiële sector’.

  Lees meer over "Brandbrief over coronabeleid naar Mark Rutte"
 4. coalitieakkoord uit IMG_6206.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 17 december 2021

  Coalitieakkoord Tweede Kamer biedt kansen voor de provincie Utrecht!

  De Tweede Kamer heeft een nieuw coalitieakkoord en de ChristenUnie neemt hier haar verantwoordelijkheid. Het is een hoopvol akkoord, met ook een aantal mooie kansen voor Utrecht. Nu komt het aan op een goede, daadkrachtige en rechtvaardige uitvoering van de gestelde ambities! 

  Lees meer over "Coalitieakkoord Tweede Kamer biedt kansen voor de provincie Utrecht!"
 5. hr begroting lowres DSC_0864.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 10 november 2021

  Begroting met lef

  De statenfractie van de ChristenUnie is blij dat de provincie Utrecht lef toont en vasthoudt aan haar ambities. Volle inzet op gezonde leefomgeving, voldoende natuur, meer woningen en betere bereikbaarheid. De provincie bekijkt per gebied wat nodig is, zodat zowel steden als dorpen profiteren. Op woensdag 10 november debatteerden de Utrechtse staten over de Programmabegroting 2022.

  Lees meer over "Begroting met lef"
 6. henr alg be uit lowres.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 7 juli 2021

  Begroting 2022: het moment voor investeren in de toekomst

  Tijdens de statenvergadering van woensdag 7 juli 2021 hielden alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen, dat gebeurde tijdens het debat over de Kadernota 2022, die kaders stelt voor de Begroting 2022.

  Lees meer over "Begroting 2022: het moment voor investeren in de toekomst"
 7. hr portret lowres file.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 14 april 2021

  Vragenhalfuurtje over drugsgebruik en verkeersongevallen

  Tijdens de statenvergadering van 14 april 2021 stelde onze fractie een serie vragen over drugsgebruik dat tot verkeersveligheid leidt.

  Lees meer over "Vragenhalfuurtje over drugsgebruik en verkeersongevallen"
 8. RoMcDo
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 12 maart 2021

  Een goede plek voor het Ronald McDonaldhuis

  Het Ronald McDonaldhuis wat gevestigd is op het Utrechtse Sciencepark wil uitbreiden en graag een nieuwe locatie bouwen op beschermd natuurgebied dat onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. Hiervoor heeft het Ronald McDonaldhuis een concept voorstel bij de provincie neergelegd.

  De ChristenUnie ziet het groot maatschappelijk belang van het Ronald McDonaldhuis en vindt het belangrijk dat zij een passende plek vinden.

  Lees meer over "Een goede plek voor het Ronald McDonaldhuis"
 9. Omgevingsvisie_klein2.png
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 12 maart 2021

  Nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld!

  Op woensdag 10 maart zijn de Omgevingsvisie en interimverordening vastgesteld. In de visie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. 

  De afgelopen jaren is er een zorgvuldig samenwerkingsproces doorlopen waarbij Provinciale Staten, inwoners en andere partijen uitgebreid zijn meegenomen. Ook u als leden, raadsleden en afgevaardigden van de waterschappen hebben meerdere malen meegedacht en input geleverd. Hartelijk dank hiervoor, want dit heeft ons zeker geholpen bij de debatten!  

  Lees meer over "Nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld!"
 10. jeroen uitsnede breed lowres3 DSC_0416.jpg
  2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 12 februari 2021

  ChristenUnie statenlid Jeroen van Oort verhuist naar Deventer en verlaat Provinciale Staten Utrecht

  ChristenUnie statenlid Jeroen van Oort verhuist eind april naar Deventer en zal daarom halverwege april zijn taken voor de Provinciale Staten Utrecht neerleggen. Sinds 20 maart 2019 is Jeroen actief voor de provinciale fractie en hij heeft met zijn expertise en scherpe blik een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk in onze mooie provincie.

  Lees meer over "ChristenUnie statenlid Jeroen van Oort verhuist naar Deventer en verlaat Provinciale Staten Utrecht"