Reactie op de verkiezingsuitslag

stemmen tellen verkiezingen PS2023 3.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 17 maart 2023 om 15:50

Reactie op de verkiezingsuitslag

Vandaag, 17 maart, werd dan toch echt de voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen in onze provincie bekend. Duidelijk is dat BBB de grootste is geworden in Utrecht, met GroenLinks daar vlak achter. Het was voor ons lang spannend wat het resultaat in zetels zou worden. Ondertussen is duidelijk dat we met drie mensen in Provinciale Staten de stem van ruim 35.000 inwoners mogen laten horen. 

Hieronder lezen jullie mijn inbreng voor het debat met de lijsttrekkers over de uitslag (het 'duidingsdebat'):

Het was lang spannend, maar gelukkig is de verkiezingsuitslag eindelijk bekend. Allereerst wil ik iedereen bedanken die deze verkiezingen mogelijk hebben gemaakt. Van harte gefeliciteerd BBB met deze verkiezingswinst! Ook Volt, Partij voor de Dieren en SGP willen we feliciteren met de behaalde zetels.

Zelf zijn wij blij met het vertrouwen van de kiezers die op de ChristenUnie hebben gestemd en de 3 zetels die we hebben behaald. We zien draagvlak voor de grote transities die in gang zijn gezet. Voor gezonde bereikbaarheid, een leefbaar klimaat én eerlijk wonen.

Aan de andere kant zien we de onrust, verdeeldheid en onvrede in het land. Dit vraagt om een moment van herijking en bezinning. Vrijwel alle partijen zijn een deel van de kiezers kwijtgeraakt en wij ook. Dat trekken wij ons aan.

Het doet recht aan de uitslagen dat de twee grootste partijen samen 2 verkenners aanstellen die onderzoeken welke samenwerkingen er mogelijk zijn. Dat stellen we hierbij voor. We staan open voor gesprek en zullen geen blokkades opwerpen. We willen samenwerken met partijen met een gedeelde visie op de problemen die spelen.

We zitten in een tijd van polarisatie en verdeeldheid. In de beleving van mensen is de afstand tussen stad en platteland veel groter geworden. De ChristenUnie wil juist bruggen slaan en de verbinding zoeken. We willen samenwerken met partijen die staan voor de open bestuurscultuur, die we de afgelopen jaren hebben vormgegeven. Zodat we een transparante en uitnodigende provincie kunnen zijn.

Daarnaast is het mooi dat dit een openbaar debat is. De ChristenUnie hoopt dat we in de provincie Utrecht een open proces ingaan om tot een nieuwe coalitie te komen en inwoners en organisaties goed betrokken worden. Denk aan de open keukengesprekken die vier jaar geleden werden georganiseerd.

Tot slot. Als ChristenUnie willen we ons de komende periode inzetten voor een rechtvaardige samenleving waar we oog hebben voor elkaar, zodat niemand er alleen voor staat.