Eindelijk een besluit over de N201

N201.png
4 Harry Wolting 2.jpg
Door Harry Wolting op 23 december 2022 om 11:59

Eindelijk een besluit over de N201

Na jaren ontwerpen en onderzoeken is er eindelijk een besluit genomen over de N201, de weg van Hilversum via o.a. Vinkeveen en Mijdrecht naar Uithoorn en verder.

Onze fractie is tevreden met de gekozen oplossingen: het blijft een gebiedsontsluitingsweg en geen doorgaande verbinding vanuit Zuid- en Midden Nederland naar Schiphol!

Voor een totaal bedrag van € 95 mln. worden de volgende punten de komende jaren aangepakt: het kruispunt Tienborenweg, de busbaan langs Mijdrechtse Zuwe, het kruispunt met de N212, de passage Vinkeveen, de aansluiting met de A2 oost en west, het kruispunt met de Rijksstraatweg – Binnenweg te Loenersloot, het kruispunt met de N402, het kruispunt met de Singel – Loenenseweg, het tracé Raadhuislaan - Singel, het kruispunt N196, opritten kern Vinkeveen, aanpassing openingstijden Demmerikse brug en Vreelandse brug, de fietsroutes oa. Amstelhoek – Mijdrecht en Vinkeveen – A2 – Loenersloot, voorzieningen openbaar vervoer en geluidwerende voorzieningen op een aantal hotspots. 

Ook uit de inspraakreacties hebben we op kunnen maken dat ook de inwoners van Stichtse Vecht en Ronde Venen tevreden zijn over de aanpak van de weg. 

In de aanpak zitten ook verbeteringen voor de fiets, maar er worden nu geen ongelijkvloerse kruisingen aangebracht. Met een motie hebben wij, samen met een aantal andere partijen, het college opgeroepen toch nog te onderzoeken of het mogelijk is om met een of meer fietstunnels de positie van de fiets te verbeteren. 

Deel dit bericht