Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar

3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 24 maart 2022 om 11:46

Sociale agenda: 500.000 voor twee jaar beschikbaar

Tijdens de statenvergadering van 23 maart 2022 lag een niet onomstreden Statenvoorstel op tafel, namelijk het beleidskader voor de Sociale Agenda van de provincie Utrecht, getiteld ‘Wij doen mee!’. De discussie ging over het proces (het voorstel werd al eens teruggenomen ter verbetering) en over nut-en-noodzaak. Het opstellen van een sociale agenda is immers geen kerntaak van de provincie…

En toch… Utrecht is een welvarende provincie, maar niet iedereen heeft dezelfde kansen. Welvaart en welzijn zijn ongelijk verdeeld. Daarbij zijn de rijksoverheid en gemeenten als eersten aan zet. Tegelijkertijd zien wij binnen de rol en taak van de provincie wel een toegevoegde waarde. Daarom heeft onze fractie van harte het voorstel voor de sociale agenda gesteund.

Wij vinden het prima als een provincie expliciet in haar beleid vastlegt zich binnen haar eigen domeinen hard te maken voor inclusie en tegen discriminatie. Het gaat bijvoorbeeld om de beleidsdomeinen: mobiliteit (vervoersarmoede), duurzame energie (energiearmoede), wonen (voldoende aandacht voor huisvesting van daklozen, statushouders), vrijetijdsbesteding (toegankelijkheid) en het personeelsbeleid en inkoopbeleid binnen de provinciale organisatie. Extra aandacht voor de bestrijding van antisemitisme en laaggeletterdheid (via een amendement en een motie) geven nog meer scherpte richting de uitvoeringsagenda van deze sociale agenda.