Versterking lokale journalistiek

3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 23 maart 2022 om 22:26

Versterking lokale journalistiek

Een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie is een versterking van de lokale journalistiek. Dit wordt nu gerealiseerd!

Een goed bestuur en een gezonde democratie hebben veel belang bij een journalistiek die lokaal aanwezig is, een goed bereik heeft, zich kan vernieuwen en onderzoekend is. Landelijke en provinciale onderzoeksrapporten tonen aan dat het aanbod van lokale media in de provincie is verschraald en dat er sprake is van marktfalen. Hoewel dit onderwerp geen kerntaak van de provincie is, is het wel degelijk een belangrijk onderwerp.

Tijdens een druk bezochte werkconferentie vorig najaar hebben media-instellingen, gemeenten, onderwijs, koepelorganisaties (NVJ, SvdJ, NLPO, RPO en Raad voor Cultuur) adviezen gegeven over de mogelijkheden om van versterking. Op basis daarvan heeft de provincie Utrecht gekozen voor de oprichting van een Mediafonds. Dat blijkt de beste vorm om het openbaar belang te dienen en de onafhankelijke informatievoorziening te waarborgen.

Op deze manier staat de provinciale politiek (GS en PS) op een zo groot mogelijke afstand van de journalistiek. Omdat onze fractie van mening is dat duurzame versterking een meerjarig commitment vereist, is ook een meerjarige investering op zijn plaats. Daarom dienden we samen met D66 en GroenLinks een motie in om voor vier jaar 300.000 euro beschikbaar te stellen (in plaats van 200.000 euro voor drie jaar). Deze motie haalde een meerderheid.

Vier jaar terug werden we nog meewarig aangekeken, toen we als enige fractie spreektijd vroegen voor het belang van dit onderwerp. Sinds de statenvergadering van 23 maart 2022 ligt er een akkoord op een geweldig voorstel van ‘onze’ gedeputeerde Arne Schaddelee. De dubbele plus op het oorspronkelijke voorstel is de kers op de taart! U begrijpt: wij zijn meer dan tevreden, blij en trots op dit resultaat!