Brandbrief over coronabeleid naar Mark Rutte

hr ps uitsn_20220112_111613.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 12 januari 2022 om 15:08

Brandbrief over coronabeleid naar Mark Rutte

Provinciale Staten stuurt op initiatief van ChristenUnie een brandbrief naar Mark Rutte: ‘Bied perspectief aan ondernemers in de ‘niet – essentiële sector’.

Veel ondernemers in onze provincie kunnen door de lockdown hun hoofd niet of nauwelijks boven water houden. Zij vallen onder de ‘niet-essentiële sectoren’. Ondertussen zijn andere winkels wel open. Wij maken ons grote zorgen dat veel ondernemers failliet zullen gaan. Dat heeft grote gevolgen voor ondernemers en medewerkers zelf en voor de dorpen en binnensteden.

We zien dat deze ondernemers allerlei creatieve oplossingen hebben gezocht, maar daar zitten grenzen aan. We horen ook van ondernemers dat de financiële steun onvoldoende is. Voor zelfstandigen is die steun soms zelfs helemaal niet beschikbaar. Wij vinden dat we moeten laten zien dat wij de noodkreten van deze mensen horen en onze stem gebruiken om dat in Den Haag te laten horen. Het is goed dat ook de andere fracties van Provinciale Staten hier de noodzaak van inzien en daarom sturen we op initiatief van de ChristenUnie een brandbrief naar de Rijksoverheid.

We willen een paar dingen bereiken. Op korte termijn willen we dat er weer ruimte komt om de winkels veilig te openen. Ook vinden we dat de financiële steun beter moet. Voor te veel ondernemers is die nu onvoldoende.

Voor de langere termijn willen we een duidelijke strategie voor deze ondernemers. Bij deze lockdown werden veel ondernemers overvallen dat zij heel snel weer dicht moesten. Daar kunnen ondernemers geen plannen op maken. Voor hen moet helder worden wat zij kunnen verwachten in deze langdurige pandemie.

Onlangs deden gemeenten uit de regio FoodValley ook een oproep om de sector een duurzaam perspectief te bieden. Ook de burgemeester van Utrecht deed een appèl namens zesentwintig burgemeesters om oog te hebben voor de zware last van winkeliers en andere getroffen ondernemers. Deze oproepen kunnen wij ook harte kunnen ondersteunen.

Als provincie gaan we zelf ook hard aan de slag. De gedeputeerde gaat in overleg met brancheverenigingen over hoe we deze ondernemers een steuntje in de rug kunnen geven. We zullen daar ook specifiek kijken hoe we het lokaal kopen van spullen kunnen aanmoedigen. Om de winkels in je eigen stad of dorp op de been te houden is dat natuurlijk heel belangrijk.

We waren ook al aan de slag met wat we ‘vitale winkelgebieden’ noemen. We maken ons al langer zorgen over leegstaande winkels in dorpen en binnensteden. We helpen gemeenten en ondernemers daar bij gezonde bedrijven en winkelcentra.

Klik hier voor de Utrechtse brandbrief aan Mark Rutte