Coalitieakkoord Tweede Kamer biedt kansen voor de provincie Utrecht!

coalitieakkoord uit IMG_6206.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 17 december 2021 om 15:57

Coalitieakkoord Tweede Kamer biedt kansen voor de provincie Utrecht!

De Tweede Kamer heeft een nieuw coalitieakkoord en de ChristenUnie neemt hier haar verantwoordelijkheid. Het is een hoopvol akkoord, met ook een aantal mooie kansen voor Utrecht. Nu komt het aan op een goede, daadkrachtige en rechtvaardige uitvoering van de gestelde ambities! 

Een kleine greep: 

  • Het kabinet staat eindelijk open voor een alternatief plan voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. 
  • Er wordt tot 7,5 miljard geïnvesteerd om nieuwe wijken duurzaam bereikbaar te maken, met vooral het openbaar vervoer.
  • Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor een woningbouwimpuls voor betaalbare woningen, huisvesting voor daklozen en investeringen in versterking van kwetsbare wijken.
  • Het kabinet trekt via een transitiefonds 25 miljard uit voor vermindering van stikstof, verbetering van de natuur en de omschakeling naar een voor boer, dier en natuur volhoudbare landbouw: kringlooplandbouw.
  • De beste energie is bespaarde energie. Daarom worden huizen sneller, slimmer en socialer geïsoleerd, te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen waar mensen met de laagste inkomens wonen. Er wordt extra geïnvesteerd in een nationaal isolatie programma. 
  • Ter versterking van onafhankelijke pers wordt meer geïnvesteerd in lokale en regionale media. 
  • Muziek- en cultuureducatie op school, het bezoeken van musea wordt gestimuleerd. 

Lees meer op de website van de provincie Utrecht over de aanknopingspunten in 'het Utrechtse aanbod'.