Een goede plek voor het Ronald McDonaldhuis

RoMcDo
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 12 maart 2021 om 13:57

Een goede plek voor het Ronald McDonaldhuis

Het Ronald McDonaldhuis wat gevestigd is op het Utrechtse Sciencepark wil uitbreiden en graag een nieuwe locatie bouwen op beschermd natuurgebied dat onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. Hiervoor heeft het Ronald McDonaldhuis een concept voorstel bij de provincie neergelegd.

De ChristenUnie ziet het groot maatschappelijk belang van het Ronald McDonaldhuis en vindt het belangrijk dat zij een passende plek vinden.

De stad Utrecht is eerst aan zet om samen met de partners een geschikte locatie binnen de grenzen van het USP te vinden. Lukt dit echt niet, dan kunnen zij gezamenlijk een goed uitgewerkt voorstel en verzoek neerleggen. Om te benadrukken dat we het belangrijk vinden dat de provincie zich constructief opstelt bij de zoektocht naar een geschikte locatie, dienden we samen met de PvdA een motie in.

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie Utrecht schreef een treffend stuk over deze situatie:Artikel_RMcD