Provinciaal bestuur ChristenUnie Utrecht

Samenstelling van het provinciaal uniebestuur

Voorzitter
Klaas Druijf
0610559543
voorzitter@provincieutrecht.christenunie.nl

Politiek secretarissen
Jan Wijmenga 06 16330021
Hepke Deelstra
Jeroen Troost
politieksecretaris@provincieutrecht.christenunie.nl

Secretaris
Ruud Knieriem
06 28143502
secretaris@provincieutrecht.christenunie.nl

Penningmeester
Harry Niemeijer
penningmeester@provincieutrecht.christenunie.nl