Welkom op onze website! - pagina 4

 1. Haven lowres uit.jpg
  5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Hans de Harder op 20 januari 2021 om 17:45

  De botters van Spakenburg

  De provincie Utrecht is volop bezig met de botters van Spakenburg, zo bleek vandaag tijdens de Rondvraag in de statencommissie die zich buigt over cultureel erfgoed.

  Lees meer over "De botters van Spakenburg"
 2. luchtruimplaat uit IMG_9964.jpg
  6 Kees de Heer Profielfotos liggend 31 (1).jpg
  Door Kees de Heer op 20 januari 2021 om 11:13

  Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  De rijksoverheid heeft haar Voorkeursbeslissing voor de Luchtruimherziening gelanceerd. Op het eerste gezicht gaat deze herziening veel milieuwinst opleveren, maar voor de zekerheid hebben we ons college gevraagd of onze eerste indruk klopt.

  Lees meer over "Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening"
 3. PIP vierkant.jpg
  3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 9 december 2020 om 22:11

  Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij

  Provinciale Staten hebben in de vergadering van 9 december 2020 een positief besluit genomen over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang Maarsbergen. Dit is een is belangrijke vervolgstap op weg naar de start van de werkzaamheden.

  Lees meer over "Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij"
 4. jeropen met boek uit lowres IMG_4148.jpg
  4 Jeroen van Oort Profielfotos liggend 10.jpg
  Door Jeroen van Oort op 18 november 2020 om 22:10

  Vriendschapsrelatie met Guangdong blijft in slaap

  Tijdens de statenvergadering van woensdag 18 november 2020 debatteerden Provinciale Staten eindelijk over de vriendschapsrelatie met de Chinese provincie Guangdong. Eindelijk, want door de COVID19-maatregelen is het debat lang uitgesteld…

  Lees meer over "Vriendschapsrelatie met Guangdong blijft in slaap"
 5. 3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
  Door Nelly de Haan op 18 november 2020 om 20:45

  Motie vreemd aan de orde van de dag, Pietendiscussie en media...

  Statenfracties kunnen een uitspraak doen over een actueel onderwerp, ook als dat niet is geagendeerd voor de reguliere Statenvergadering. Zij kunnen daarvoor uiterlijk 48 uur voor aanvang van die vergadering een motie indienen, een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Na indiening daarvan en na een eerste reactie van GS krijgen alle fracties de gelegenheid om kort het woord te voeren over de ingediende motie. Met regelmaat vormen moties vreemd een prima gelegenheid om op inhoud een helder ChristenUnie-geluid te laten horen… en die kansen laten we niet onbenut…

  Lees meer over "Motie vreemd aan de orde van de dag, Pietendiscussie en media..."
 6. jeropen met boek uit lowres IMG_4148.jpg
  4 Jeroen van Oort Profielfotos liggend 10.jpg
  Door Jeroen van Oort op 17 november 2020 om 14:24

  Evaluatie Chinabeleid

  De provincie Utrecht heeft sinds 1995 een vriendschapsband met de Chinese provincie Guangdong. De Utrechtse gedeputeerde economie gaat regelmatig voor een handelsmissie naar Guangdong, waarbij hij de mensenrechten ter sprake brengt. Is dat voldoende? De Utrechtse staten debatteren op woensdag 18 november 2020 over deze vriendschapsband. Met het oog daarop publiceren we onze inbreng in de eerste termijn.

  Lees meer over "Evaluatie Chinabeleid"
 7. 2 Henriette Rikkoert Profielfotos liggend 07.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 11 november 2020 om 22:38

  Begrotingsdebat met bijbehorende moties

  Tijdens de statenvergadering van 11 november 2020 hadden we een lang debat over de begroting voor 2021, een begroting waar de ChristenUnie heel blij mee is. In deze (ook financieel) onzekere tijden lukt het om vast te houden aan onze ambities. Ambities die moeten worden waargemaakt met grote ‘transities’ en andere opgaven. We geven een korte samenvatting van de bijdrage van fractievoorzitter Henriëtte Rikkoert.

  Lees meer over "Begrotingsdebat met bijbehorende moties"
 8. molens met groen hans uit2 Image.jpg
  5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Hans de Harder op 11 november 2020 om 20:14

  Begroting – schijnwerper op de energietransitie

  De behandeling van de begroting is ook voor ons de kans om Algemene Beschouwingen te houden. In onze bijdrage besteedde Henriëtte Rikkoert aandacht aan vier grote ‘transities’ die wij zien. In dit blog richt ik mijn schijnwerper op de energietransitie.

  Lees meer over "Begroting – schijnwerper op de energietransitie"
 9. noodkreet museumhaven hor uitsnede lowres IMG_1780.jpg
  5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Hans de Harder op 6 november 2020 om 21:45

  Noodkreet over de haven van Spakenburg

  Op woensdag 4 november nam ik namens onze fractie een noodkreet van de gemeente Bunschoten over de museumhaven in Bunschoten-Spakenburg in ontvangst. Deze noodkreet werd overgebracht door Gerine Hartog van de raadsfractie van de ChristenUnie. Directe aanleiding is het provinciale corona-steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector.

  Lees meer over "Noodkreet over de haven van Spakenburg"
 10. ov arne hor2 uitsnede lowres IMG_1898.jpg
  1 Arne Schaddelee Profielfotos liggend 001.jpg
  Door Arne Schaddelee op 16 oktober 2020 om 15:45

  Christelijk-sociale mobiliteit

  Eenzaamheid en identiteit, wat hebben die te maken met mobiliteit? Kort geleden mocht Arne Schaddelee bij een ontbijtbijeenkomst een antwoord geven op die vraag. Met een christelijk-sociale visie, juist op mobiliteit.

  Lees meer over "Christelijk-sociale mobiliteit"

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan