Welkom op onze website!

 1. hr begroting lowres DSC_0864.jpg
  2 Henriette Rikkoert Profielfotos liggend 07.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 10 november 2021 om 21:40

  Begroting met lef

  De statenfractie van de ChristenUnie is blij dat de provincie Utrecht lef toont en vasthoudt aan haar ambities. Volle inzet op gezonde leefomgeving, voldoende natuur, meer woningen en betere bereikbaarheid. De provincie bekijkt per gebied wat nodig is, zodat zowel steden als dorpen profiteren. Op woensdag 10 november debatteerden de Utrechtse staten over de Programmabegroting 2022.

  Lees meer over "Begroting met lef"
 2. bornia lowres DSC_0325.jpg
  6 Kees de Heer Profielfotos liggend 31 (1).jpg
  Door Kees de Heer op 9 oktober 2021 om 10:10

  Stikstofperikelen op Bornia

  Onze statenfractie heeft op 6 oktober 2021 een werkbezoek georganiseerd in het natuurgebied Bornia bij Driebergen. We hebben de medewerkers van Het Utrechts Landschap gevraagd of ze ons buitenshuis de gevolgen van de toegenomen stikstofneerslag wilden laten zien. Wat zijn de gevolgen van de stikstofovermaat op de bodem, op de vegetatie en op de dierenwereld?

  Lees meer over "Stikstofperikelen op Bornia"
 3. rode amerikaanse rivierkreeft DSC_0777.jpg
  6 Kees de Heer Profielfotos liggend 31 (1).jpg
  Door Kees de Heer op 29 september 2021 om 22:13

  Amerikaanse rivierkreeften

  We weten nu vrijwel alles van de rode Amerikaanse rivierkreeft en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Want het waterschap Amstel Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer hadden ons uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Maarsseveense plassen, met een demonstratie over het wegvangen van de uitheemse rivierkreeften. De inheemse Europese rivierkreeft is bijna uit ons land verdwenen en is helaas vervangen door enkele Amerikaanse soorten die hier eigenlijk niet thuishoren.

  Lees meer over "Amerikaanse rivierkreeften"
 4. 7 Arjan Koerts Profielfotos liggend 17.jpg
  Door Arjan Koerts op 22 september 2021 om 22:02

  Ruimte voor groene bedrijven terreinen

  In de Statenvergadering van 22 september 2021 was er brede steun voor het plan om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte. Als er behoefte is aan nieuwe bedrijfsruimte, moet deze ruimte vooral worden gevonden op de bestaande terreinen die daarvoor beschikbaar zijn. Ook moeten bedrijventerreinen ‘groener’ worden. Dit draagt bij aan meerdere doelen zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid en het tegengaan van ondermijnende activiteiten.

  Lees meer over "Ruimte voor groene bedrijven terreinen"
 5. bosles lowres DSC_0092.jpg
  6 Kees de Heer Profielfotos liggend 31 (1).jpg
  Door Kees de Heer op 17 september 2021 om 22:17

  Bosles op de Amerongse berg

  We kregen op 17 september 2021 op de Amerongse berg een ‘lesje’ bosbeheer. Want de provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een bossenstrategie.

  Lees meer over "Bosles op de Amerongse berg"
 6. henr alg be uit lowres.jpg
  2 Henriette Rikkoert Profielfotos liggend 07.jpg
  Door Henriëtte Rikkoert op 7 juli 2021 om 18:01

  Begroting 2022: het moment voor investeren in de toekomst

  Tijdens de statenvergadering van woensdag 7 juli 2021 hielden alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen, dat gebeurde tijdens het debat over de Kadernota 2022, die kaders stelt voor de Begroting 2022.

  Lees meer over "Begroting 2022: het moment voor investeren in de toekomst"
 7. Image-1a.jpg
  5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Hans de Harder op 30 juni 2021 om 23:21

  Vaststellen RES-en is hoopvolle tussenstap

  De agenda van de laatste statenvergadering was zo vol, dat deze vergadering over twee dagen was verspreid. In de PS van 30-6-2021 zijn onder andere de Regionale Energie Strategieën (RES-en) van de regio’s Foodvalley en Amersfoort vastgesteld. Ik heb namens onze fractie deze RES-en van harte gesteund. De ChristenUnie ziet dit als een hoopvolle tussenstap in de aanpak van klimaatverandering.

  Lees meer over "Vaststellen RES-en is hoopvolle tussenstap"
 8. Afbeelding bij Utrecht naar Parijs uitsnede kdh.jpg
  5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
  Door Hans de Harder op 23 juni 2021 om 15:59

  Van Utrecht naar Parijs

  Op 29 januari 2020 stelden we in de provincie het ‘Programmaplan energietransitie’ vast. In dat plan staat alles beschreven wat de provincie de komende jaren doet om als samenleving over te gaan op duurzame energie. Dat plan stond vol van acties, maar op één punt schoot het wat ons betreft tekort, namelijk de acties van de provincie zelf. Ik schreef daarom het amendement: De provincie als goed energievoorbeeld. Dat amendement werd aangenomen, zodat een aantal concrete doelen voor de provincie zelf onderdeel werden van het programmaplan.

  Lees meer over "Van Utrecht naar Parijs"
 9. 6 Kees de Heer Profielfotos liggend 31 (1).jpg
  Door Kees de Heer op 16 juni 2021 om 19:25

  Nedereindse plas toch geen bodemloze put

  De Nedereindse plas haalt af en toe de provinciale agenda. Want we wilden daar een multifuctioneel recreatieterrein van maken, maar een enorme bodemvervuiling dwarsboomt alle plannen… Het is wel heel zuur dat illegale vuilstorten maar liefst vijftig jaar later verhinderen dat de Nedereindse plas uitgroeit tot ‘een multifunctioneel recreatieterrein in een sterk verstedelijkt gebied’.

   

  Lees meer over "Nedereindse plas toch geen bodemloze put"
 10. 7 Arjan Koerts Profielfotos liggend 17.jpg
  Door Arjan Koerts op 3 juni 2021 om 16:01

  Motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ breed gesteund

  In de Statenvergadering van 2 juni 2021 was de ChristenUnie mede-indiener van een motie van GroenLinks, PvdA en anderen, waarin de Staten zich uitspreken tegen verbreding van ‘de bak’ in de A27 bij Amelisweerd. De motie kreeg brede steun en haalde een meerderheid.

  Lees meer over "Motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ breed gesteund"

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan