Aanscherping festivalbeleid

woensdag 04 maart 2020 20:35

De provincie Utrecht heeft haar festivalbeleid geactualiseerd. Er gaat voortaan meer geld naar festivals in de regio, buiten de stad Utrecht.

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 4 maart 2020 stond de actualisering van het ‘festivalbeleid’ op de agenda. In 2019 hebben we tijdens de onderhandelingen bij de vorming van een nieuwe coalitie ingestemd (zij het niet geheel van harte) met een intensivering van middelen voor niet-commerciële festivals in onze provincie.  Op de PS-agenda van 4 maart 2020  stond de nieuwe nota ‘Festivalbeleid 2021-2024 – Provincie Utrecht’ als uitwerking daarvan, nadat in commissieverband een en andermaal is doorgediscussieerd over belangrijke aspecten, zoals regionale spreiding, startende festivals en onderbetaling van kunstenaars.

De Gedeputeerde bleek bereid om de nota op die onderdelen aan te scherpen. Als ChristenUnie zijn we tevreden en trots over het uiteindelijke resultaat:

  • We krijgen een geoormerkt budget voor festivals in de hele provincie (minimaal de helft van de extra middelen gaat naar festivals buiten de stad Utrecht, die stad is tot nu toe altijd zeer goed bediend);
  • We krijgen een ontwikkelingsbudget voor festivals die nog (net) niet subsidiabel zijn, maar nu op een bijdrage kunnen rekenen om op dat niveau te komen (ingebracht door ChristenUnie en overgenomen in de nota);
  • We krijgen een inspanningsverplichting voor (bestaande) festivals om mogelijkheden te verkennen erfgoedlocaties te benutten voor festivals (via amendement, ingediend samen met VVD, FvD, CDA en 50PLUS);
  • In de criteria wordt de zogenaamde ‘Fair Practice Code’ ofwel ‘Fair Pay Code’ opgenomen, om onderbetaling (en uitbuiting) van kunstenaars tegen te gaan.

    Tenslotte: in de voorbereiding voor het debat in de Staten hebben we ons eigen archief er ook nog eens op nageplozen. We blijken zeer consistent en vasthoudend! De inhoud van onze motie uit 2012 (die het destijds net niet haalde) zien we helemaal terug in het nieuwe Festivalbeleid. En dat is winst… blijkbaar is politiek in de provincie een kwestie van lange adem…

    Nelly de Haan

« Terug