Vergunning Biogascentrale Bunschoten

dinsdag 03 maart 2020 18:00

Zojuist werd bekend dat het college van Gedeputeerde Staten de vergunningaanvraag van de biovergister in Bunschoten heeft afgewezen.

Zojuist werd bekend dat het college van Gedeputeerde Staten de vergunningaanvraag van de biovergister in Bunschoten heeft afgewezen en belangrijker nog: het college heeft ook besloten om de huidige vergunning in te trekken https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2020/maart/ontwerpbesluit-beeindigen-vergunningverlening-biogascentrale-bunschoten/. Dit is gedaan op basis van een advies van het bureau BIBOB. In een BIBOB procedure wordt bekeken of er een kans bestaat dat een vergunning wordt of zal worden misbruikt voor strafbare feiten.

De fractie van de ChristenUnie is uiteraard geschrokken van deze uitkomst, maar het is ook geen totale verrassing. Eind juni 2019 publiceerde het NRC een artikel waarin het bedrijf werd genoemd als betrokkene bij grootschalige mestfraude. Op basis van die informatie hebben wij tijdens de vergadering van Provinciale Staten vragen gesteld aan het college. Eén van onze vragen ging over de subsidie die het bedrijf ontvangt van de Rijksoverheid voor het produceren van groen gas. Wij vroegen de gedeputeerde of hij bereid was de minister te verzoeken de subsidie stop te zetten als het bedrijf veroordeeld zou worden in de fraudezaak. Nu is er, veel eerder dan een rechterlijke uitspraak in die zaak, al reden voor het college om de vergunning in te trekken.

Wij zijn blij dat het college ervoor kiest om op basis van deze informatie te handhaven. Als het risico bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden of zelfs al gebruikt is voor strafbare feiten, dan is dat onacceptabel. Tegelijk beseffen wij ook dat hierdoor de toekomst van het bedrijf zeer onzeker is geworden. Voor de werknemers van de biovergister zal dit een spannende en onzekere tijd zijn. Wij wensen hen veel sterkte. 

Als fractie zullen wij de ontwikkelingen rondom dit dossier op de voet blijven volgen.

Hans de Harder

« Terug