Nieuwe accountant voor Provincie Utrecht

vlag utrecht def lowres DSC_0020.jpgwoensdag 29 januari 2020 23:11

Provinciale Staten hebben op 29 januari 2020 ingestemd met het aanstellen van een nieuwe accountant voor 2018. De jaarrekening 2018 is tot onze grote schande nog steeds niet gecontroleerd en niet vastgesteld. Volgens de wet had dat in de zomer van 2019 al moeten gebeuren. Maar zoals u wellicht weet, toen waren we nog druk met de jaarrekening 2017.

We zijn deze Statenperiode vorig jaar begonnen met een enorme achterstand in de financiële verslaggeving. Door onder andere bezuinigingen, een klokkenluider en de aanleg van de Uithoflijn, zijn de financiën op het provinciehuis eenvoudigweg niet op orde. Dat moet anders, zo vinden zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten, daarin begrepen de ChristenUnie.

De oude accountant rapporteerde in het najaar dat de provinciale stukken niet op dusdanig kwaliteitsniveau zijn, dat hij snel en tijdig een controle uit zou kunnen voeren. De jaarrekening 2018 zou daarom pas komende zomer gecontroleerd zijn. Daarmee zou het zeker zijn dat ook de jaarrekening 2019 veel te laat zou worden gecontroleerd en vastgesteld. Een scenario van financieel langjarig achterstallig onderhoud doemde op. Een scenario waarbij de middelen die wij vanuit het rijk ontvangen bevroren zouden worden. Een scenario ook waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigt de provincie Utrecht onder financieel toezicht te stellen. Hoewel het de vraag is op welk wetsartikel het ministerie dat dreigement baseert, is het signaal dat ervanuit gaat in de ogen van de ChristenUnie absoluut terecht: de provincie moet gewoon zorgen dat de financiën op orde zijn.

De ChristenUnie stemt er daarom van harte mee in dat de oude accountant afscheid neemt en dat in zijn plaats de nieuwe accountant ook al de controle van de jaarstukken 2018 uitvoert. Die nieuwe accountant kan de controle over het jaar 2018 wel op tijd klaar krijgen, ook al omdat de nieuwe accountant de controle over 2018 en 2019 kan combineren. De ChristenUnie heeft er vertrouwen in dat de provincie Utrecht de jaarstukken de komende maanden tot de zomer wel op orde kan krijgen.

Het wisselen van accountant kost wel geld. Veel geld. Geld overigens, waarvan je je kunt afvragen of dat eerder niet ten onrechte is uitgespaard, waardoor de huidige financiële wanorde heeft kunnen ontstaan. De ChristenUnie geeft dit geld graag uit om de financiën weer op orde te krijgen. Wij denken dat we daarmee de weg weer vrij maken voor een bestuur dat gebaseerd kan zijn op vertrouwen. Vertrouwen dat niet enkel op blauwe ogen berust, maar op het goedkeurende oordeel van een accountant, wiens professie het is om jaarstukken namens Provinciale Staten te beoordelen.

Jeroen van Oort

« Terug